2014-09-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-19

HOMILIA

Piątek, XXIV tydzień zwykłyUroczystość Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Pojednawczyni GrzesznikówMisterium narodzinKobiety i JezusŚw. Łukasz w przeciwieństwie do pozostałych Ewangelistów dosyć często zwraca uwagę na obecność kobiet w otoczeniu Jezusa. Jak pokazuje Ewangelia wg św. Jana (4,27) spotkania Jezusa z kobietami budziły w uczniach zdziwienie, co pozwala wnioskować, że nie były czymś zwyczajnym. Jednak Łukasz chciał ukazać ich ważną rolę w posłudze Jezusa, stąd obok grona Dwunastu Apostołów wspomniane są kobiety. Nie należały one do grona Apostołów, nie przepowiadały słowa i nie są znane żadne znaki, których by dokonały, ale za to odegrały kluczową rolę w momencie zmartwychwstania Jezusa. To one towarzyszyły Jezusowi aż po krzyż, gdy uczniowie się rozpierzchli i to one były pierwszymi świadkami zmartwychwstania.Duchowość kobietyW jednym ze swoich artykułów s. Enrica Rosanna, długoletni podsekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, pisząc o duchowości kobiet zauważyła coś co tłumaczy tę wytrwałą ich obecność w najtrudniejszych momentach życia Jezusa:… mocną stroną kobiet jest zdolność jednoczesnego myślenia o bólu i radości. Ta umiejętność wzmacnia nas niesamowicie w naszej gotowości do znoszenia cierpienia. Mężczyznom brakuje doświadczenia, w którym ból w trakcie porodu miesza się z radością z nowo narodzonego. () możemy ciągle czerpać zysk z tego głębokiego rozumienia związku bólu i szczęścia, życia i śmierci, konfliktu i pokoju. Naszym udziałem staje się więc tajemnica nasienia, które musi wpaść do gleby i obumrzeć, zanim wyda stokrotny owoc.Kobiety wędrujące za Jezusem jeszcze nie wiedzą jaką rolę spełnią w historii zbawienia, choć Bóg już od początku przygotował je do uczestnictwa w tajemnicy życia rodzącego się z obumierającego ziarna.La SaletteDzisiejszy dzień dla saletynów jest uroczystością kolejną rocznicą objawienia Matki Bożej z La Salette. Również to wydarzenie nosi w sobie ten sam rys kobiecej duchowości. Maryja płacze, cierpiąc z powodu grzechów, nosi na swoich piersiach krzyż z żywym Jezusem, ale jednocześnie jej przyjście do ludzi ma służyć nie tyle wypominaniu nam naszych grzechów ile zaproszeniu nas do udziału w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >