2014-09-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-12

HOMILIA

Dotknij Panie moich
oczu, abym przejrzał…

Słuchając
uważnie dzisiejszej Ewangelii myślę, że słusznie śpiewamy w jednej piosence
religijnej następujące słowa: Dotknij
Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg,
abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój
Święty Duch, dziś ogarnia mnie.Są one właściwą odpowiedzią na nauczanie
Chrystusa. Jeśli uważam się za lepszego, bardziej oświeconego, jeśli wywyższam
się nad innymi, jeśli dostrzegam tylko to, co złe w innych, jeśli mówię tylko o
innych, żeby nie dotknąć swoich słabych stron, wtedy naprawdę jestem ślepy w
oczach Boga. On ma inny styl patrzenia na człowieka!

Bóg
patrzy na serce. Tylko On zna jego tajniki i wszystkie nasze motywacje i starania.
Przed ludźmi są one często zakryte. On patrzy na nas ze swojej boskiej
perspektywy, z perspektywy wieczności. Każdy ma u Niego szansę na świętość. To
przecież On otwiera nasze oczy w momencie przyjścia na ten świat i każdego
ranka. To On otwiera nasze oczy na prawdę o nas samych. Tylko On! I tylko On
może nam pomóc na drodze do świętości, która jest otwieraniem oczu na bolesną
prawdę naszego życia, na naszą ślepotę, aby dać nam nowe oczy miłości i
miłosierdzia. Dopiero wtedy będziemy w stanie pomóc innym w znalezieniu drogi
do Niego!

Obłudnicy
nie podobają się Bogu… Ludzie, którzy nie mają serca dziecka i ciągle chcą
tylko innych poprawiać zamiast samych siebie, nie są Jego współpracownikami!
Oni zawsze wiedzą, co jest lepsze, chcieliby pouczać Boga samego, mają
najlepsze recepty na zbawienie świata, ale sami nie chcą nawet palcem kiwnąć, żeby
coś w swoim życiu zmienić. Chętnie pomagają innym do świętości, zamiast samemu
o nią się starać. Matka Pana, Maryja, zawsze podobała się Bogu, bo była pokorna
i widząca. Jej przenikliwe oczy widziały serce Syna Bożego, który przyszedł
otwierać oczy. Jej oczy były obmyte wodą Słowa Bożego i oczyszczone obecnością
Boga. Razem z Nią prośmy więc pokornie: Dotknij
Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg,
abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój
Święty Duch, dziś ogarnia mnie.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >