2014-09-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-10

HOMILIA

Grób linia demarkacyjna

Odwieczne podziały

Ludzie dzielą się na różne
sposoby: kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, optymiści i pesymiści, dobrzy i
źli, normalni i inni. Oś podziału
stanowi coś, czego jedno i drugie nie posiada tak samo. Tę linię można
przekraczać zawsze, pokonując w niektórych przypadkach wiele przeszkód i ponosząc
ogromne wydatki. Jeżeli nie pieniężne, to fizyczne lub kulturowe. Czasem można
przez naśladownictwo lub mimikrę zbliżać się do bycia kimś innym, nawet
przeciwnym, ale jest to tylko namiastka nowej tożsamości. Zasadniczo w całym
Wszechświecie wszystko ma swoje przeciwieństwo: materia i antymateria, akcja i
reakcja, ciepło i zimno. Ale świat jest tak urządzony, że jest w ciągłej równowadze
w całej swojej po-przeciwstawianej rozciągłości.

Podział zasadniczy

Można też przedstawić inny
podział ludzi, trudniejszy, ale bardziej ludzki. Tak więc ludzie dzielą się: na
potrzebujących i tych, którzy udzielają pomocy; biednych i bogatych, mądrych i
głupich, inteligentnych i idiotów, a przede wszystkim na wierzących i
niewierzących. Gdzie leży tutaj linia podziału? W Imieniu Boga?, w uznawaniu
autorytetu Istoty Wyższej albo materii?, w byciu w Kościele i poza Kościołem? Te
są nam też znane. Dzisiejsze słowo jednak ukazuje podział bardziej zasadniczy,
a jego linią demarkacyjną jest Grób. Jeżeli wierzymy w istnienie życia aż do
grobowej deski, to jest to egzystencja przyziemna, która kończy się w grobie. Jeżeli
wierzymy w istnienie życia pozagrobowego, to jest to egzystencja pozaziemska,
która rozpoczyna się w grobie. Dlatego Apostoł woła: Jeśliście razem z
Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa
Chrystus zasiadując po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego,
co na ziemi. Czy wierzymy, czy nie wierzymy, Jezus JEST Mesjaszem i żyje. To
On wyznaczył granicę ludzkiego istnienia dla wszystkich. W Pełni Czasów, które
trwają już ponad 2000 lat, jest wystarczająco głośno o tej linii podziału. Może
nadszedł już czas, aby usłyszeć to wołanie do rozszerzenia swojej egzystencji
poza świat widzialny i zakotwiczyć się w wierze w Jezusie Chrystusie. On po to
Umarł, abym ja Zmartwychwstał, żył, i patrzył na mój grób (jeszcze przed moją
śmiercią), jak na klocki startowe do wiecznego biegu na chwałę Ojca. Moje życie
na ziemi jest treningiem przed tym biegiem.

Błogosławieni i Biada wam

W takiej to perspektywie
słyszymy Błogosławieństwa i Biada Wam. Jego przyjście w chwale jest w każdej chwili możliwe i będzie to przyjście Jego
sprawiedliwości wreszcie sprawiedliwej dla wszystkich: dobrych i złych.

Nawracajmy się! On jest
blisko i wkrótce przyjdzie!

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >