2014-09-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-08

HOMILIA

Wzór
współpracy z łaską Boga

Ostatnie święto maryjne roku liturgicznego
przypomina nam o narodzeniu Tej, Która z woli Boga samego stała się Matką Syna
Bożego. Żadne z dzisiejszych czytań nie mówi wprost i bezpośrednio o fakcie
narodzenia Najświętszej Dziewicy. Nie wiemy na ten temat nic, nie mamy żadnych
szczegółów, nawet takich jak w wypadku narodzenie św. Jana Chrzciciela. Rodowód
Jezusa Chrystusa podany w Ewangelii św. Mateusza mówi jedynie, że: "Jakub
był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany
Chrystusem." (Mt 1:16).

Pobożna tradycja chrześcijańska czci Joachima
i Annę, jako rodziców Najświętszej Dziewicy. Niewątpliwie jednak nawet bardzo
zwykłe i nie teologiczne rozumowanie podpowiada nam, że Maryja, Matka Chrystusa
narodziła się w sposób normalny i ludzki w normalnej, żydowskiej rodzinie. Że
musiała być w takiej rodzinie wychowywana i zgodnie z żydowską tradycją
zaślubiła Józefa. Nic w tym wszystkim nie byłoby nadzwyczajnego i cudownego,
gdyby nie fakt, że taż właśnie kobieta, a właściwie pobożna dziewczyna wybrana
została przez samego Boga w sposób szczególny, do niezwyczajnej i wcale nie
normalnej roli, Matki Syna Bożego.

Mając być Matką Syna Bożego została więc w
sposób cudowny od poczęcia zachowana Boską mocą od wszelkiej zmazy grzechu, od
wszelkiego najmniejszego nawet cienia pożądania, czy nieprawości. I przez to
czcimy ją jako Niepokalanie Poczętą, Najświętszą, Przeczystą Dziewicę.

Maryja
obrazem Syna Bożego

Wybór, powołanie i usprawiedliwienie, a
ostatecznie zbawienie dokonują się z mocy i woli Boga, ale nie dokonują się bez
naszego udziału i naszej współpracy.

Kto zamyka się codziennie na działanie łaski
w swoim egoizmie, kto lekceważy sobie powołanie Boże i Jego dary, jakie każdy z
nas otrzymuje, ten nie może mieć do Boga pretensji.

Maryja nie jest boginią, ale doskonałym i
pełnym Człowiekiem, Obrazem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego właśnie przez swoją
absolutną gotowość na działanie w Niej Ducha Świętego. Od poczęcia, od
narodzenia całkowicie poddana działaniu Łaski Bożej. Od początku, do końca
otwarta na działanie Ducha, poszukująca tylko i wyłącznie woli Bożej. I w ten
sposób staje się wzorem pełnego Człowieczeństwa, upodabniania się do swojego
Boskiego Syna.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >