2014-09-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-05

HOMILIA

Od: byłem i będę, do: jestem.

Moje byłem

Przeszłość jest dla każdego
człowieka źródłem faktów, które pamięć musi uporządkować, poustawiać, a przede
wszystkim musi pomóc człowiekowi się z przeszłością pojednać. Zdecydowana
większość minionych doświadczeń powoduje smutek, wstyd, żal oby! Najlepszym
lekarstwem na to doznanie jest pokuta. Post jest jednym z nich. Ludzie poszczą,
aby ukrócić to, co się za bardzo rozpanoszyło, za mocno uwiera sumienie, zbyt
natrętnie zabiera pokój. Praktyki pokutne, poprzez umartwienie ciała, pomagają w
uwolnieniu ducha. Jeżeli sam człowiek wobec siebie takiej praktyki na zastosuje
to może to zrobić Opatrzność, która przez wydarzenie, decyzję kogoś
nieprzyjaznego, ograniczy wolność, zabierze swobodę, nauczy pokory. Jak na
przykład lekcja pokuty w uwięzieniu bł. Honorata Koźmińskiego. On prawie
bluźnił Bogu za swój los w lochach więzienia. Ale doświadczył też, czym jest
wolność, którą utracił, oraz czym jest wiara, która w nim przeżyła kryzys. Jeżeli
dobrze widzisz swoją przeszłość, to będziesz umiał nazwać rzeczy złe złem, a
rzeczy dobre dobrem, poukładasz je na półkach pamięci i wtedy pojawi się
szansa, że temat będzie zamknięty, odfajkowany. Teraz można w wolności od
przeszłości spotkać się z wynikiem tego zabiegu teraźniejszością.

Moje będę

Przyszłość to niepewność,
zagadka, trwoga Tylko Bóg ją zna, nikt więcej. Mogę przewidzieć niektóre
następstwa rzeczy. Ale do końca to nawet nie jestem pewny, czy jutro wzejdzie
słońce, czy nie będzie czasem końca świata. Człowiek radzi sobie w ten sposób,
że się modli, prosi, błaga, poleca się Bogu, prosi o wstawiennictwo świętych,
ufa To dobra metoda, dobra praktyka. Jeżeli jest w tej praktyce wierność to po
pewnym czasie następuje pokój i zaufanie Bogu pochodzące z faktu, że jeżeli Bóg
wszystko wie, to co może mi się stać, jeżeli On jest ze mną. Przecież nie jest
roztargniony lub zbyt zajęty. Ma czas Ma możliwości Ma potencjał miłości Już On zadba o tę przyszłość. Gdzie więc dążyć, jeżeli ta przyszłość jest ciągle
przede mną? Znowu: do teraźniejszości. Tutaj jest spokojniej.

Moje jestem

Dlatego w dzisiejszej
Ewangelii Jezus mówi faryzeuszom i uczonym w piśmie: Nie można pościć jeżeli
jest wśród gości Pan Młody. Czy tak nie jest? Żyjemy w pełni czasów. Jezus
przez manewr ustanowienia Eucharystii ciągle jest; ciągle trwa Jego obecność.
I jest obecny na każdym miejscu w świecie. Możemy jeść pokarm woli Bożej w
teraźniejszości, i tylko w teraźniejszości. Możemy upajać się napojem wylewanym
bezpośrednio z serca Bożego. Ten zdrój, który z boku Jezusa wytryska lepszy
jest niż wino to zdrój łaski i miłosierdzia. Bo w przeszłości nie ma już woli
Bożej, to zamknięty rozdział; nie ma jej też w przyszłości, bo woli Bożej, dotyczącej
przyszłości, jeszcze nie znamy. Mamy obietnice, ale one nie są wolą Bożą, tylko
planem Bożym. Natomiast w teraźniejszości, teraz – tak! Teraz wiemy, co robić: słuchać
Boga i być z Nim, tam, gdzie się objawia.

Dzisiejsza Ewangelia kończy się
ironicznym zdaniem Jezusa: Kto się napił starego wina, nie chce młodego, bo
stare jest lepsze. Czyli post jest lepszy niż przebywanie z Panem i
pełnienie Woli Bożej na bieżąco? Czyli modlitwa jest lepsza niż przebywanie z Panem
i porozumiewaniem się bez słów? Po ludzku to właśnie jest lepsze, stare wino
bo znamy jego smak. Natomiast naprawdę lepsze wino jest winem nowym, bo
prowadzi przez nowe, do nowego. Nowego człowieka przede wszystkim.

Jeżeli masz nadal wątpliwości, że
przeszłość i przyszłość, pokuta i modlitwa, są bezwzględnie i zawsze lepsze,
niż bycie z Panem, to chyba Maria, siedząca u stóp Pana, musiała wybrać
najgłupszą cząstkę

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >