2014-09-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-02

HOMILIA

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo
Jezusa było pełne mocy

Słowo pełne mocy, to słowo które zachwyca nie
swą barwnością, ale tym, że jest słowem skutecznym. Wypowiadane staje się
wydarzeniem. Nie jest zatem zwykłym opowiadaniem, ale staje się słowem życia,
to znaczy takim słowem które przywraca człowiekowi życie. Zmienia życie
człowieka.

Czy miałeś w swoim życiu takie doświadczenie,
że słuchałeś słowa które dawało ci nadzieję, takiego słowa które stawiało cię
na nogi, dawało ci radość że jesteś kochany przez Pana za darmo? Bo ja ksiądz
miotacz Bożego Słowa przekonałem się, że można głosić, ale jakieś historyjki,
przykładziki i przedrukowane z Internetu homilie, które nie maja nic wspólnego
ze Słowem Jezusa, które ma moc zmieniać w jednej chwili życie człowieka, tylko
dlatego że on go słucha i przyjmuje z wiarą. Św. Paweł powie: "Biada mi
gdybym nie głosił Ewangelii".

A był w synagodze człowiek, który
miał w sobie ducha nieczystego

Synagoga była i jest dla Żydów, miejscem
modlitwy, czytania Słowa i jego przepowiadania. Obecność tam człowieka
nieczystego, jest dla nas szczególna nowiną, ponieważ w normalnych warunkach on
nie powinien się tam znajdować. Dla Izraelitów człowiek opętany nie mógł
przebywać w miejscach publicznych. Najwidoczniej opętanie tego człowieka było
mocno ukryte. Obecność Jezusa i Jego Słowo ma moc demaskowania demonów,
wyrażoną w słowach: Och, czego chcesz od nas , Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Dzisiaj Kościół jest
tym miejscem, gdzie my możemy przychodzić do Jezusa, zwłaszczamy
nieczyści. Ewangeliczny fenomen polega na tym że do Jezusa może przyjść każdy,
szczególnie ten nieczysty, ten ubabrany w błoto tego świata, to jest w grzechy.
Jezus dzisiaj chce demaskować wszystkie nasze duchy nieczyste, szczególnie te
zakamuflowane, ukryte, do których nieraz sami się nie przyznajemy.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz
i wyjdź z niego

Jesteśmy wychowani do chrześcijaństwa w
którym, sami mamy zaciskać pięści. Własnym wysiłkiem mamy stawać się
lepszymi, świętymi. Własnym wysiłkiem mamy osiągnąć doskonałość, pokonywać
swoje słabości, zwalczać grzechy, unikać złych duchów. Jednakże to jest
niemożliwe. Św. Paweł powie: Łaską jesteście zbawieni, za darmo, żeby się nikt
nie chlubił. Ważna jest w życiu chrześcijanina asceza. Jednakże, nie nasz
wysiłek czyni nas świętymi i uwolnionymi od duchów nieczystych. Tylko Jezus
może to uczynić. Naprawdę bez jakiegoś szczególnego naszego wysiłku. Obyśmy w
Nim rozpoznali tego, który jest Świętym Bożym.

I wieść o Nim rozchodziła się po
całej okolicy

Głoszone Słowo Boże z mocą, zmieniające życie
człowieka staje się widzialnym znakiem Bożej obecności i Jego działania. Nie
trzeba go w jakiś specjalny sposób reklamować. Po prostu ono jest widzialne.
Takie, i tylko takie doświadczenie działania Bożego w naszym życiu, które wyrzuca
z nas złe duchy, staje się widzialnym znakiem Boga w tym świecie. Tylko wtedy,
inni, niewierzący zaczną wierzyć, kiedy zobaczą nasze życie nieczyste –
odmienione. Zobaczą w nas życie nowe, piękne i czyste mocą Ducha Świętego.

ks.
Zbigniew W. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >