2014-09-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-01

HOMILIA

Dziś spełnia się Pismo

Piękne słowa

To
jeden z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza. I wcale nie
chodzi tu o to, że słuchając tych słów, możemy mieć jakieś doznania estetyczne.
Owszem, Jezus odczytał napisany pięknym, poetyckim językiem tekst proroka
Izajasza. Ale ważniejsze jest jednak to, co ten fragment oznaczał dla Zbawiciela
i oznacza dla nas.

Manifest

Jezus
w zasadzie ogłosił swój manifest: ubogim nieść Dobrą Nowinę, więźniom głosić
wolność, zapowiadać przejrzenie niewidomym, uciśnionych czynić wolnymi,
ogłaszać rok łaski od Pana. Jezus został namaszczony Duchem Świętym i posłany
przez Ojca, po to, by uleczyć świat z jego najpoważniejszej choroby grzechu. On
nawet w najbardziej poranionych przez grzech i dotkniętych różnoraką biedą ludziach
widzi piękne dzieci Boże.

Odrzucony

Dlaczego
więc Jezusa odrzucili jego rodacy z Nazaretu? Dlaczego czasem zdarza się, że i
my Go odrzucamy? Nieraz wątpimy, że On rzeczywiście jest Boskim lekarzem, który
ma władzę nad wszelkimi chorobami duszy i ciała. Czasem uważamy, że znamy
Jezusa tak dobrze, że niczym nas już nie zaskoczy. A nieraz boimy się, że
wyraźnie wskaże nam nasze wady, słabości czy grzechy i to nas zaboli.

Pociecha

W
całej tej sytuacji jedno jest naprawdę pocieszające: że ciągle spełniają się
słowa z Księgi Izajasza, odczytane przez Jezusa. On nigdy nie zrezygnuje z
walki o to, byśmy nosili w sobie piękno dzieci Bożych.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >