2014-09-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-01

HOMILIA

Dziś spełnia się Pismo

Piękne słowa

To
jeden z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza. I wcale nie
chodzi tu o to, że słuchając tych słów, możemy mieć jakieś doznania estetyczne.
Owszem, Jezus odczytał napisany pięknym, poetyckim językiem tekst proroka
Izajasza. Ale ważniejsze jest jednak to, co ten fragment oznaczał dla Zbawiciela
i oznacza dla nas.

Manifest

Jezus
w zasadzie ogłosił swój manifest: ubogim nieść Dobrą Nowinę, więźniom głosić
wolność, zapowiadać przejrzenie niewidomym, uciśnionych czynić wolnymi,
ogłaszać rok łaski od Pana. Jezus został namaszczony Duchem Świętym i posłany
przez Ojca, po to, by uleczyć świat z jego najpoważniejszej choroby grzechu. On
nawet w najbardziej poranionych przez grzech i dotkniętych różnoraką biedą ludziach
widzi piękne dzieci Boże.

Odrzucony

Dlaczego
więc Jezusa odrzucili jego rodacy z Nazaretu? Dlaczego czasem zdarza się, że i
my Go odrzucamy? Nieraz wątpimy, że On rzeczywiście jest Boskim lekarzem, który
ma władzę nad wszelkimi chorobami duszy i ciała. Czasem uważamy, że znamy
Jezusa tak dobrze, że niczym nas już nie zaskoczy. A nieraz boimy się, że
wyraźnie wskaże nam nasze wady, słabości czy grzechy i to nas zaboli.

Pociecha

W
całej tej sytuacji jedno jest naprawdę pocieszające: że ciągle spełniają się
słowa z Księgi Izajasza, odczytane przez Jezusa. On nigdy nie zrezygnuje z
walki o to, byśmy nosili w sobie piękno dzieci Bożych.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >