2014-08-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-30

HOMILIA

Wejdź do radości twego pana

Na początku
wyjaśnijmy, czym jest talent. O. Augustyn Jankowski OSB, tłumaczy, że u
Greków był miarą wagi. Uczeni różnie ją przeliczają od 27 do 60 kg;
najczęściej spotyka się 34,2 kg. W przypadku złota, były to sumy zawrotne, a i
w przypadku srebra, wartość była znaczna. Dość powiedzieć, że w owych czasach z
jednym talentem srebra, można było założyć przedsiębiorstwo.

Po tych krótkich
wyjaśnieniach przejdźmy do odczytania przesłania przypowieści. Pominiemy sługę,
którego tekst określa jako: złego, gnuśnego i nieużytecznego. Jezus zaprasza
nas do pracy dla Królestwa Bożego, już teraz. Powierza nam, stosownie do
naszych zdolności, pokaźne dobra. To wskazuje, na ogromne zaufanie, jakim
Mistrz, nas obdarzył. Chojnie daje, w zależności od naszych możliwości, ile
potrzebujemy, aby rozwijać się i wzrastać.

Druga rzecz
interesująca, to nagroda, dla pracowitych sług. Słyszą oni: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w
niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana.
Uderza kontrast w niewielu nad wieloma.
Pamiętamy, jak wiele każdy z nich otrzymał. Możemy zatem spodziewać się, że wiele, to niewyobrażalna nagroda, za
wierną służbę dla Pana. Słudze, który w tamtych czasach najczęściej był
niewolnikiem, nawet się nie śniło, że może zasiąść z panem do stołu. Tutaj
słychy zaproszenie: wejdź do radości
twego pana.

Kończy się czas
urlopów i wakacji. Rozpocznijmy z nowym zapałem wypełnianie naszych codziennych
obowiązków, pewni, że Jezus nam ufa i liczy na nas, że skorzystamy niezwłocznie
z Jego zaproszenia.

Ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >