2014-08-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-29

HOMILIA

POSŁANY BY LECZYĆ Historia
dobrze nam znana, o zmysłowości Heroda, jego intrygach miłosnych i braku
stanowczości w dobrym. A z drugiej strony św. Jan Chrzciciel oddany Bogu, tak radykalnie że przyjmuje śmierć by obronić
prawdę.

Herod doświadcza wielkiego zranienia w
swym sercu, poszukuje miłości, ukojenia, ale na próżno. Otacza się ludźmi
również zranionymi w sercu i tak starają się wzajemnie ukoić cierpienie, ale to
niemożliwe. Ból miłości, relacji, więzi z drugą osobą jest tak mocny, że nie
sposób go zagłuszyć. Św. Jan Chrzciciel wchodzi w te relacje ze swoim słowem,
które jest jak miecz, nacina z chirurgiczną precyzją co powoduje ból, ale i
zarazem ukojenie.

(
Herod )
Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży
niepokój,

a
przecież chętnie go słuchał.

Zranione serce potrzebuje słowa
uleczenia, Bóg daje to słowo w historię życia twojego i mojego, On przychodzi
by leczyć, pomimo że bronimy się przed tą terapią miłości, cud może się
dokonać. U proroka Izajasza czytamy słowa odnoszące się klasycznie do Jezusa,
ale równie dobrze przedstawiają posłannictwo Jana Chrzciciela:

Duch Pana Boga
nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę;aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby
pocieszać wszystkich zasmuconych,

by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast
popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia
na duchu.

Chciał
przywrócić radość serca i pokój ducha, ale się nie udało, stracił życie dla
Królestwa Bożego, a jego świadectwo jest dla nas zapewnieniem, że Bóg szuka
zagubionych i nie odrzuca ich, lecz różnymi sposobami pociąga do Siebie.

Św.
Janie Chrzcicielu leczący serca przedarte, módl się za nami.

ks.
Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >