2014-08-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-27

HOMILIA

27
sierpnia 2014 r., ŚrodaRok
A, II
Obłuda

Jakie są jej korzenie?
Do czego prowadzi tego, który jej ulegnie? Można odpowiedzieć na
te pytania: obłudnik pragnie wprowadzić w błąd innych. Skutki są
zgubne dla niego samego: obłudnik sam siebie oszukuje i staje się
ślepcem, gdy chodzi o jego stan własny; nie potrafi dojrzeć
światła prawdy.
Pan Jezus piętnuje
obłudę religijną: polega ona na wprowadzeniu w błąd drugiego
człowieka po to, by zdobyć sobie u niego szacunek poprzez akty
religijne, których intencje nie są szczere. Np. Gdy jakiś polityk
chcąc zdobyc głosy wyborców pojawia się na uroczystościach
religijnych, przystepuje do komunii, zawiera małżeństwo kościelne.
Obłudnik zdaje się działać dla Boga, ale w rzeczywistości
robi wszystko z myślą o własnej korzyści. Człowiek obłudny
religijnie, godne polecenia praktyki religijne, sprzeniewierza
poprzez towarzyszącą im troskę pokazania się przez nie
otoczeniu.
Obłuda to postawa w
której występuje niezgodność, dystans, dysonans pomiędzy sercem
a wargami, podstępne zamiary ukrywa poza lizusowska miną. Obłudnik
to ktoś kto przebiera między przykazaniami i tłumaczy jej
opierając się na wyuczonych mądrościach (ideologiach), które nie
szukają prawdy, ale dążą do szukania swoich interesów, grabierzy
i braku wszelkiego rodzaju opanowania.
W jaki sposób Pan
Jezus pomaga obłudnikom? Kocha ich i pragnie im pomóc, dlatego
chce zburzyć bramy wiodące do ich złych serc i kompromituje ich w
oczach innych ludzi, ukazuje ich grzech główny i ukrytą
zgniliznę. To miłość do nich nakazuje Jemu tak postąpić, niż
dopuścić do tego, by podzielili los potępionych.
Czy
obłuda to niebezpieczeństwo tylko dla faryzeuszów i uczonych w
Piśmie?Słowo Boże oskarża o
obłudę całe rzesze ludzi, którzy potrafią rozpoznawać wygląd
ziemi i nieba, a przyjścia Zbawiciela nie rozpoznają (Łk 12, 56).
Kiedy grozi nam obłuda? Chrześcijanin, zwłaszcza jeśli wypada mu
odgrywać jakąś kierowniczą rolę, jest również narażony na
niebezpieczeństwo stania się obłudnikiem. Abyśmy nie uważali
się za wyjętych z tego niebezpieczeństwa, niech posłuży nam
przykład Apostoła Piotra, który wdał się w udawanie z obawy
przed chrześcijanami pochodzącymi z Hebrajczyków. Jego zachowanie
zostało określone mianem obłudy (Ga 2, 13).

Dlatego później z
wielką pokorą i troską pisze do nas w swoim liście: Odrzuciwszy
więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i
wszelkie obmowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie
duchowego, niesfalszowanego mleka,… (1 P 2 2, n).
Do otrzymania takiej
niezafałszowanej postawy potrzebujemy pić ze Źródła Prawdy i
Miłości: Jego Słowo i Miłosierdzie. To Jezus wziął na
siebie nasze nikczemności, kłamstwa, grzechy, przewrotność i
dokonał nad nimi sądu. On Ukrzyżowany stał się dla nas
przekleństwem i grzechem. Zmartwychwstały, tym, którzy powierzają
Jemu swoją obłudę i jej owoce, przynosi serce czyste i kochające
Prawdę.

ks. Antoni S., ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >