2014-08-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-23

HOMILIA

Faryzejska dwuznaczność.

Adam Mickiewicz pisał: W
słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę; Trudniej dzień dobrze przeżyć
niż napisać księgę. Słowa choć są
ważne mogą być kłamliwe. Tak było w przypadku faryzeuszów, którzy umieli
pięknie mówić, znali doskonale Boże Prawo, uczyli go innych, ale sami, jak im
to Jezus wytykał, nawet palcem nie drgnęli, aby go wypełnić. Chrystus nie waha się nawet – tak jak to
czytamy dzisiaj w Ewangelii – wskazać na grzechy konkretnej kategorii ludzi:
uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Pokazuje ich grzech, nawet dokładnie go precyzuje.On, znawca ludzkich serc, nie bał się mówić o tych grzechach prosto
w oczy. Umie spojrzeć na człowieka izobaczyć jego wnętrze do
samego dna, do źródeł najgłębszej prawdy. On wie, co jest w każdym z nas, podobnie jak znał serca faryzeuszów. Nie potrzebował niczyjego świadectwa oczłowieku. Sam bowiem
wiedział, co jest wczłowieku (J 2,25). Sam nigdy nie
potępiał skruszonego grzesznika. Do Zacheusza pogardzanego poszedł w gościnę, czekał
na zawstydzoną Samarytankę przy studni Jakuba, odesłał tych, którzy chcieli ukamienować
grzesznicę. Nasz Pan przyszedł do tych, którzy się źle mają, by ich leczyć, kochał
grzeszników, którzy widzieli swoją małość, byli bezradni wobec grzechu, w który
się uwikłali. Był jednak bezwzględny wobec tych, którzy nie widzieli grzechu albo grzech uczynili doskonałością. Bezlitośnie obnażał zakłamanie, obłudę, fałsz.
Nauczał przecież: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.(J8,32)

Kto
się wywyższa, będzie poniżony.

Jeśli
nawet wielkie rzeczy robimy, ale naszą motywacją jest pokazanie się, wybicie
ponad innych – takie czyny nie są miłe Bogu. Nawet małe rzeczy zrobione z chęci
serca, Bóg przyjmuje z radością a nam przynoszą one korzyść i skarb na życie
wieczne. Nasza religijność nie jest na pokaz, dla uzyskania korzyści, stanowisk,
wielkości. Nie chodzi też, by się ukrywać z dawaniem, czynieniem dobra, ale by
oczyścić intencje, by czynienie dobra wypływało z naszych serc, które kochają
Boga i bliźniego. Takie serca są pokorne i Bóg sam ich zauważa, wywyższa.
Wielkość przed Bogiem nie płynie z tego, że ktoś nazwie siebie lub innego człowieka
wielkim. Człowiek nie może się w żaden sposób wywyższyć. Jeśli tak czyni staje
się karykaturą wielkości, a to prowadzi do upadku, poniżenia. Przed Bogiem w doświadczeniu wiary jesteśmy równi.
Sierpień jest miesiącem wzmożonych pielgrzymek. Kto ma doświadczenie
pielgrzymowania, wie o tradycji, że każdy zwraca się do innych przez
bracie/siostro, tutaj nie ważne są tytuły, nie ważne jest pochodzenie, wiek,
zawód, ważne jest, że razem pielgrzymujemy, razem znosimy spiekotę dnia, ulewne
deszcze. Wszyscy jesteśmy równi przed tymi doświadczeniami. O tym przypomina
nam Jezus. Nie wywyższaj się ponad innych,
jesteśmy równi w pielgrzymowaniu. Deszcz jednakowo zmoczy ciebie, ks. Biskupa,
profesora obok A przecież całe nasze życie jest pielgrzymowaniem do domu ojca.
Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i
pokorny sercem a znajdziecie ukojenie (Mt 11, 29). Jezu cichy i pokornego
serca, uczyń serca nasze, według Serca Twego.

Ks.
Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >