2014-08-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-18

HOMILIA

Poniedziałek, XX tydzień zwykły. Rok II.

Znamy zapewne słowa św. Augustyna,
który mówił, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje
nam, że samo przestrzeganie przykazań nie zaspokoi serca człowieka. W sercu
zostanie ciągłe pragnienie czegoś więcej. Droga, która prowadzi do
zaspokojenia tego pragnienia, jest tylko jedna. Odkryć Jezusa, jako najcenniejszy
skarb, jako jedyne i największe Dobro i w wolności przylgnąć do Niego.

Pewnie wiele razy deklarowaliśmy
i deklarujemy, że Jezus w naszym życiu jest najważniejszy. Jednak weryfikacją
prawdziwości tych słów, jest zawsze moment, kiedy mam zostawić swoje posiadłości
mogą to być osoby, rzeczy, posługi, stanowiska, urzędy itp. Jak mocno się
wtedy tłumaczymy, jak umiejętnie argumentujemy, byle tylko zachować to, co mam
zostawić. Wtedy w serce wchodzi smutek, rozczarowanie, czasem złość. Nie pozwalamy
się poprowadzić do pełni tej wolności, którą nam Jezus chce dać. A ta pełnia
jest tylko w Nim.

Na pewno jest w nas wiele dobra,
piękna, szczerości, ale czy nie odczuwamy czasem pewnego "błogosławionego niedosytu" ? To jest
być może ten moment, w którym Jezus zaprasza nas do doskonałości, do zdecydowanego
radykalizmu, by iść i naśladować Go, w codzienności swojego życia jako mąż,
żona, ojciec, matka, kapłan, zakonnik.

Niech Duch Święty budzi każdego
dnia w naszym sercu to pragnienie doskonałości, do której Jezus nas zaprasza i
czyni nas zdolnymi, by dla kroczenia za Nim, umieć zostawiać zawsze wszystko.

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >