2014-08-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-15

HOMILIA

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie znakiem zmartwychwstania

W
połowie lata Kościół raduje się z powodu Maryi, Matki Jezusa i Matki uczniów
Chrystusa, która jako pierwsza doświadcza zmartwychwstania
ciała, ponieważ, jak wierzymy, była wolna od grzechu. Raz jeszcze możemy
patrzeć na Maryję, w której zrealizowały się już wszystkie obietnice, które Bóg
złożył człowiekowi.

Całkowity dar z siebie

Maryja
rozpoczęła swoją przygodę z Bogiem w chwili Zwiastowania. Jest to moment, w
którym Maryja rozpoczyna swoją świadomą drogę naśladowania Chrystusa, oddając
całą siebie, swoje ciało, swoje człowieczeństwo, swoją kobiecość synowi
Dawidowemu, synowi Adama, Synowi Bożemu.

Wstała i poszła

Święty
Łukasz streszcza oddanie Maryi za pomocą dwóch słów mających ogromne znaczenie
symboliczne: powstać i pójść. Są to
słowa zawierające w sobie ogromny dynamizm, wskazują na głęboką zmianę w życiu.
Powstać (wybrać się), oznacza zmianę
postawy ciała i wewnętrzną zmianę danej osoby. Pójście zakłada zmianę miejsca i
możliwość nowych przeżyć i doświadczeń. W tych dwóch Słowach streszcza się
tożsamość i działanie zarówno Słowa Bożego jak i tego, kto Je przyjmuje. Maryja
najpierw udaje się do Elżbiety aby dzielić się z nią radością, własnym
doświadczeniem spotkania z Bogiem i Jego Miłością. Wyśpiewuje hymn radości, w którym
streszcza historię wielkich dzieł Bożych.

Przesłanie dla mnie…? Obdarzony tymi samymi obietnicami Boga mogę już cieszyć się, patrząc na
Maryję, pierwocinami spełniania się Słowa
Bożego. Mogę całkowicie ofiarować siebie Bogu i bliźnim na służbę. Mogę, bo
tego zostałem powołany, wstawać i pójść,
aby z przemienionym sercem nieść Jezusa Chrystusa światu, który mnie otacza.

ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >