2014-08-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-13

HOMILIA

Środa, XIX tydzień zwykły

Co znaczy być uczniem
Jezusa?

Tyle się ostatnio mówi o szkole, o nauczaniu, wychowaniu,
programach, podręcznikach, itp.

Problem stary jak świat. Uczeń i mistrz. Wiele było już
modeli tej relacji. I każda na swój sposób dobra, pod warunkiem respektowania
zasad szacunku, uczciwego poszukiwania prawdy, szlachetnego pragnienia
przekazania tego, co najlepsze i najprawdziwsze.

Co jednak znaczy być uczniem w szkole Jezusa? Tutaj sprawy
się komplikują, bo zasady tego świata nie przylegają do stylu Mistrza z
Nazaretu. W myśl zasady, że to, co mądre w oczach tego świata, jest głupstwem u
Boga i odwrotnie.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg. św. Mateusza widzę odpowiedź,
jak pogodzić miłosierdzie ze sprawiedliwością, jak połączyć miłość ze
stawianiem wymagań prawdy. Mój brat w Chrystusie, w wierze, w dążeniu do
zbawienia, umiłowany przez Ojca niebieskiego dokładnie tak samo jak ja A
jednak gdy brat Twój zgrzeszy przeciw tobie. A więc jest to możliwe, że mój
brat może zgrzeszyć, pobłądzić, pomylić się, a nawet zatwardzić serce,
zdeprawować sumienie, sprzeciwić się Prawdzie. Tak to jest możliwe!

Smutne to, ale prawdziwe. I wielu nie chce przyjąć takiej
możliwości. Tak zatwardzić serce i sumienie może każdy, także kapłan, zakonnik,
zakonnica. Ja też! Skąd się wzięły
herezje, odstępstwa, sekty, itp.? Właśnie z takiej możliwości zgrzeszenia
przeciw bratu w wierze.

Dziś także jesteśmy tego świadkami. A zasada jest wciąż ta
sama, skuteczna, prosta i możliwa dla każdego i w każdej sytuacji w rodzinie,
w zakonie, w pracy, w państwie, itp.

Upomnienie braterskie! Bo nikt nie może być sędzią we
własnej sprawie, jak mówi już starożytna zasada prawnicza. Potrzeba spojrzenia
drugiego człowieka, potrzeba zobiektywizowania własnej sytuacji, z wiarą, iż
Bóg działa przez ludzi, przez wydarzenia, przez natchnienia. I tu właśnie
sprawdza się posłuszeństwo Bogu. I tu się wygrywa lub przegrywa indywidualnie
i zbiorowo, ze szkodą lub pożytkiem dla siebie, wspólnoty, Kościoła i świata.

A obietnica i gwarancja zwycięstwa jest niesamowicie pewna.

Jeśli dwaj z was na
ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >