2014-08-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-09

HOMILIA

Dlaczego
na pustynię?

Jeden cel

Nie można ukrywać przed współczesnym człowiekiem, że
celem życia jest Królestwo Niebieskie. Wszystkie zabiegi duszpasterskie oby
zawsze były tym przeświadczeniem nasycone. Cała rzeczywistość, która nas otacza
do tego celu zmierza, ale tylko człowiek może z tego celu zrezygnować.
Najczęściej ta rezygnacja jest obciążona błędem poznania świata, człowieka,
Boga

Święta
Patronka

Dzisiejsze święto ku czci kanonizowanej karmelitanki
pochodzenia żydowskiego, to przy okazji święto inteligencji, która wyszła z
ciemności wiedzy zasłaniającej Boga, do wiary w Niego. Pod wpływem filozofii
fenomenologicznej Edyta Stein zafascynowała się rzeczywistością, która opiera
się na określaniu prawdy na podstawie tego, co sam człowiek poznaje. Jaki
umysł, taki świat. Jaki fenomen, który poznaję, taki jest świat, który opisuję.
Stąd już niedaleko do egoistycznego widzenia świata, bezkrytycznej oceny innych
na podstawie subiektywnego kryterium tego, co jest dobre, co złe, a w
konsekwencji bujanie w obłokach, w których człowiek jest sam jak palec. Dobrze,
że warsztat przyszłej świętej był bardzo rzetelny: wiernie stosując się do
zasad tej filozofii nie pogubiła się po drodze, inteligentnie wykorzystała
metodę w myśleniu, i ponieważ badała tą metodą świat, a nie modyfikowała
metody doszła do paradoksu istnienia jako bóg, nie będąc nim. Ale Bóg jest, i
czuwał nad tym, aby w tym okresie poznała doktrynę św. Tomasza z Akwinu, mocno
stąpającego po ziemi, Życie św.
Teresy z Avila, twardo trzymającej się Chrystusa i chrześcijaństwo, które
opiera się na prawdzie objawionej w Chrystusie żywym, bo po prawdziwej śmierci
zmartwychwstałym. I to jest fakt, a nie filozofia.

Dzisiejsza Europa potrzebuje światła, które ukaże
fakty życia, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i oświeci zaciemnione umysły
do właściwej interpretacji tych faktów. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta
Stein) przećwiczyła ten proces w swoim krótkim życiu i pod tym względem jest
inspiracją dla całej Europy do pójścia jej śladem, a nie śladem modnych dzisiaj
teorii i praw opartych na ludzkim widzimisię.

Potrzeba nam
pustyni

Bóg w dzisiejszym Słowie Bożym przymawia do nas
słowami proroka Ozeasza: Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Jaka
pustynia? To nie chodzi o miejsce, tylko o relację. Tylko na pustyni człowiek
przestaje się otaczać domami, polami, pracą, rodziną, studiami, wodą i
chlebem, marzeniami, tylko staje sam na sam przed Bogiem. Dopiero wtedy daje
posłuch Temu, który go stworzył, gdy już nic innego go nie może utrzymać przy
życiu. Edyta Stein to odkryła: wyjść do Niego jak dziecko i z Nim pozostawać.
Jak to zrobić? Zostawić wszystko? Nie, nie zostawiać, tylko oddać Temu, który
ci to dał w sercu. Taki manewr można robić co chwilę i może on potem trwać
cały czas. Wystarczy pomyśleć, że tak naprawdę cała rzeczywistość fizyczna to tylko
opatrznościowy dodatek do tej rzeczywistości, którą nazywamy duchową.

Bóg człowiekowi nic nie chce odebrać, chce wszystko
dać. Warto więc jak najszybciej wziąć wszystko, co
potrzebne do tego, aby się od różnych przywiązań odcinać. Oby nas w tej czynności zastał Pan, gdy przyjdzieA
może wcześniej jak to już bywało w wielu przypadkach mistyków ktoś jeszcze
dostąpi tej łaski, że Bóg sam odetnie to przywiązanie, którego człowiek sam nie
zdążył odciąć.

ks. Karol P.
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >