2014-08-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-06

HOMILIA

Pozwól się przemienić

Jezus podejmuje
inicjatywę: zabiera ze sobą uczniów wysoko na górę i przemienia się wobec nich.
Na osobności ukazuje im swoje prawdziwe oblicze. To sam Ojciec potwierdzi, że
Jezus jest Jego Synem umiłowanym, że jest Synem Bożym. A Duch Święty dokony
przemiany. Modlitwa przemieniła Jezusa: Jezus został przemieniony wobec
uczniów. Miłość i dobroć Ojca i moc Ducha Świętego zajaśniały na Jego Obliczu.
A jak ja się modlę? Czy pozwalam się Bogu na modlitwie przemienić? Czy wstaję z
kolan pełen mocy i radości, że jestem umiłowanym Synem Boga, Jego ulubieńcem?
Kiedy tego ostatni raz doświadczyłem? Czy inni widzą moja przemianę po
spotkaniu modlitewnym z Panam? Czy mogą powiedzieć: dobrze nam tu przy tobie?

Jezus rozmawiał z
Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu z tego świata. Nie bał się prawdy. Nie
bał się mówić o krzyżu jako wypełnieniu Pisma i woli Bożej. Przez modlitwę
przygotował się na to. Modlitwa do Ojca i kontakt ze świętymi dały Mu moc, aby
podjąć dzieło zbawienia. A czy ja mam odwagę rozmawiać z Bogiem o moim życiu, o
tym wszystkim, co się w nim wydarza? Czy umię modlić się moim życiem? Czy umię
w modlitwie słuchac głosu Ojca, który wyznaje mi swoją miłość i mnie umacnia,
który pokazuje mi drogę do życia?

Jeśli tak, to bez lęku
mogę opuścić gorę przemienienia, aby tak jak Jezus wejść na górę Kalwarii, na górę
codziennych zmagań i radości, górę zbawienia. Czy potrafię odczytać swoją
historię w świetle Bożego Słowa jako historię zbawienia? Czy umię na nią
spojrzeć oczyma Boga? Jeśli tak, to już dziś żyję duchem zmartwychwstania,
Duchem Jezusa!

Ks. Piotr Żaba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >