2014-08-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-05

HOMILIA

Wtorek, XVIII tydzień zwykłyNieczystość jest ślepaZewnętrzna nieczystośćPrzepis o obmyciach, których należało dokonać przed posiłkiem, należał do tradycji pozabiblijnej nazwanej tutaj tradycją starszych. Troska o czystość rytualną była jednakże jednym ze znaczących tematów Starego Testamentu. Nieczystość rytualną można było zaciągnąć przez kontakt ze zwłokami, z krwią lub po prostu przez zetknięcie się z grzesznikiem – stąd właśnie troska o zachowanie czystości, która pozwalała na uczestnictwo w kulcie. Tradycja faryzeuszy precyzowała więc całe mnóstwo sytuacji, które mogły powodować wykluczenie z liturgii. Jak w wielu innych miejscach tak i tutaj Jezus piętnuje przekonanie, że grzech jest czymś jedynie zewnętrznym, zależnym od okoliczności. Przekonanie to niestety wcale nie jest obce wielu chrześcijanom, którzy uważają za grzech fakt, że zapomnieli o poście piątkowym, lub codziennej modlitwie. Z takich grzechów oczywiście spowiadają się z lekkim sercem, bo przecież zapomnieli i w sumie to nie ich wina, ale zostało złamane jakieś prawo, więc po prostu usprawiedliwiają się przed Bogiem. Patrząc nieco szerzej można odkryć, że bardzo często nasze wyznanie grzechów w gruncie rzeczy jest właśnie usprawiedliwianiem się przed Bogiem, że okoliczności grzechu były takie, że w gruncie rzeczy trudno uważać takiego grzesznika za winnego.Nieczystość sercaSłowa o nieczystości, która wychodzi z ust stają się bardziej zrozumiałe jeśli odwołamy się do pominiętego w dzisiejszym tekście fragmentu Mt 15,3-9. Mowa tam jest o uchylaniu przykazania troski o rodziców, by zachować tradycję, co skutkuje jedynie zewnętrznym kultem. To właśnie słowa faryzeuszy, którzy w imię zachowania tradycji odrzucają przykazanie miłości są prawdziwą nieczystością.ŚlepotaJezus zwraca uwagę na wnętrze człowieka, na czystość serca, która stała się tematem jednego z błogosławieństw. Obietnica z nim związana to oglądanie Boga (por. Mt 5, 8) . Faryzeusze są ślepi, bo nie widzą miłości Bożej, która przyszła do nich w Jezusie. Ich nieczyste serce sprawia, że zatroskani o jedynie o własną, zewnętrzną czystość nie potrafią spojrzeć na innych z miłością.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >