2014-08-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-03

HOMILIA

XVIII Niedziala
Zwykła, Rok A

Realistą jest ten, kto w Słowie Bożym
rozpoznaje fundament wszystkiego

(Benedykt XVI)

Przygoda ze Słowem Bożym

Wszyscy
spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie
i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy. Słowa
niezwykle dziwne i niepokojące dla nas, którzy wiemy, że za wszystko trzeba
zapłacić, za każdy towary, za każdą usługę, nawet za butelkę zimnej wody Jak
brzmią te słowa w moich uszach, co czuję w moim sercu?! Czy jest to możliwe aby
ktoś zaspokoił moje pragnienie i to całkowicie bezinteresownie?! Bez
pieniędzy?! O jakie pragnienie tak naprawdę chodzi?! Czy te słowa nie są zbyt
oderwane od realiów życia?!

Prorok w tym zaproszeniu zapowiada w
imieniu Boga niewątpliwą płodność Słowa Bożego. Jest to zaproszenie do stałego karmienia się Słowem Bożym! Bez płacenia
Skuteczność tego Słowa jest porównana do wystawnej uczty ze smakowitymi
potrawami i najlepszymi winami. Słowo Boże w przeciwieństwie do słowa ludzkiego
nie zawodzi i zawsze spełnia to, co zapowiada, przynosząc zarówno poszczególnej
osobie jak i wspólnocie owoc, dla którego zostało posłane; wypełnia do końca
obietnicę i przynosi radość.

Można by w tym miejscu przytoczyć całą
adhortację Papieża Benedykta XVI Verbum
Domini, aby ukazać kim jest Słowo Boże dla wspólnoty Kościoła i każdego
człowieka z osobna, a i tak byłoby to niewystarczające. Aby przekonać się o
prawdziwości słów proroka Izajasza odczytywanych dzisiaj trzeba udać się w
wędrówkę ze Słowem Bożym, karmiąc się Nim każdego dnia. Prorok zwraca się w liczbie mnogiej: przyjdźcie, kupujcie, spożywajcie,
posłuchajcie, mówiąc w ten sposób, iż ważna w przygodzie ze Słowem Bożym
jest wspólnota, bez której trudno czy nawet wręcz niemożliwe jest kroczenie
drogą wiary.

Pustynia i dar

Jezus oddala się, wybiera samotność
pustyni po tym co stało się z Janem Chrzcicielem. Wydawałoby się, iż pałac
Heroda jest doskonałym miejscem do życia a pustynia wręcz niemożliwym do
zamieszkania. Ale właśnie tutaj, na pustynię Bóg wyprowadza swój lud z niewoli.
Kto nie wychodzi z pałacu i nie idzie na pustynię nie otrzyma daru Bożego. Już
ten szczegół dzisiejszej Ewangelii powinien stawiać pytania o to jak żyję? Czy
wychodzę na pustynię? Co jest pustynią w moim życiu a co pałacem, gdzie czyha
na mnie śmierć, ale nie śmierć ciała, ale śmierć duszy? Pójście za Jezusem na
pustynię nie jest ucieczką przed życiem, ale nowym, definitywnym wyjściem z
niewoli. Gdzie zatrzymuje się barka Jezusa, czyli Jego Kościół, tam jest źródło
życia. Posłuszeństwo Kościołowi, to pustynia dająca nowy dar, nowy pokarm dla
tłumu zmęczonego głodem i poszukiwaniem szczęścia i pokoju.

Podziel swój chleb z biednymi

Na pustyni Jezus troszczy się i lituje
nad człowiekiem, nad jego ciałem i duszą. Duszom daje Słowo, ciała zostają
uzdrowione i nakarmione. Mógłby ktoś zapytać: dlaczego Jezus nie czyni dzisiaj
tego samego? Dlaczego nie rozmnoży chleba dla milionów ludzi głodnych, którzy
są na ziemi, wśród których umierający z powodu suszy w Somalii?

Fragment o rozmnożeniu chleba podaje
jeden szczegół, bardzo istotny który może pomóc znaleźć odpowiedź na postawione
pytanie. Jezus w rozmnożeniu chleba nie posługuje się magią ale pyta co mają do
jedzenia? Prosi ich o podzielenie się tym niewiele co posiadają: pięć chlebów
i dwie ryby. To samo czyni dzisiaj. Prosi, abyśmy podzielili się z innymi tym,
co posiadamy. Sprawiedliwy podział tego co mamy już nakrmiłby wielu głodnych.

Rozmnożenie chlebów przywołuje i
zapowiada inny chleb, którym jest Ciało Chrystusa w Eucharystii. Każda Msza św.
to rozmnożenie chleba, to łamanie Słowa, w którym Bóg karmi do syta zarówno
duszę jak i ciało. Chleb życia może nakarmić wszystkich. To jest stół, który
zastawia dzisiaj Pan; stół, przy którym ubodzy mogą jeść do nasycenia.

Jezu, Chlebie żywy, udziel mi wiary, abym mógł odważnie pójść za Tobą na
pustynię i tam być nakarmiony przez Ciebie, który litujesz się nad głodnymi i
utrudzonymi!

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >