2014-08-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-01

HOMILIA

Piątek, XVII tydzień zwykły

Czytając księgę proroka Jeremiasza, nieodparcie nasuwa mi się
sytuacja obecna świata, Europy i naszej Ojczyzny. Głos proroków prawdziwych i
fałszywych, wrażliwość na głos Boży i zatwardziałość i przewrotność.

Pan Bóg proponuje, przypomina, zachęca i ostrzega. Jego
Słowo jest nieodwołalne, On nie żartuje sobie z ludzi, On nas traktuje bardzo
poważnie, tak jak ojciec traktuje poważnie swoje dzieci, bo są owocem jego
miłości, pragnienia dania życia, podzielenia się dobrem.

Jakże smutna jest postawa mieszkańców Jerozolimy! I jakże tragiczna.
Jakże smutna jest postawa tak wielu ochrzczonych katolików! Jakże tragiczna.

Jak tragiczna i smutna jest moja postawa, kiedy zatwardzam
serce na Boże Słowo, kiedy słucham słowa człowieka, kiedy zamieniam źródło wody
żywej na wodę z zardzewiałej cysterny, cuchnącą i trującą!

Zabić proroka! Zabić
w sobie Słowo Życia! Nie słuchać Prawdy! Nie słyszeć Prawdy!

I pysznie uznać się za boga, za władcę, za prawodawcę i
decydenta, co jest dobre a co złe!

Nie uznali Jeremiasza, a potem nie rozpoznali Mesjasza! Nie uznaliśmy
proroków XX i XXI wieku, pomimo szumnych deklaracji i obietnic. Pomimo
oczywistości znaków, jakie czynili. Nie rozpoznajemy, więc głosu Tego, który ich
posłał, Jezusa i powtarzamy dokładnie to samo, co mieszkańcy Nazaretu: skąd On
to ma? To niemożliwe by to był Mesjasz! Niemożliwe, by spełniły się wszystkie
przepowiednie Jezusa na naszym pokoleniu! A jednak one się spełniają. Kto ma
uszy, niechaj słucha. Kto ma oczy, niech patrzy. Kto ma serce, niech czuje. Kto
ma serce, niech kocha!

I niewiele zdziałał
tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. I niewiele może zdziałać dzisiaj w
świecie, w Europie i w Polsce, z powodu naszego niedowiarstwa.

Panie, przymnóż mi
wiary, że tylko Ty masz rację. Panie, pomóż mi powtórzyć za Piotrem: Panie, do kogo
pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego! Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >