2014-07-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-30

HOMILIA

Co jest moim skarbem i perłą?

Warto rozpocząć nasze dzisiejsze rozważanie od tego pytania. Pewien człowiek z wielką radością sprzedał wszystko
co miał, aby kupić ukryty skarb. Podobnie kupiec, poszukujący pięknych pereł, gdy znalazł tę jedną, sprzedał wszystko, co miał, aby ją kupić. Odnoszę wrażenie, że czasami przypominamy
dzieci, które chciałyby zjeść ciastko i nadal je mieć. Zatracamy umiejętność
rezygnacji w imię wyższego dobra. Owszem, potrafimy zrezygnować np. z
upomnienia grzeszących- czyli uczynku miłosierdzia- w imię spokoju albo źle
rozumianej poprawności. Dzisiejsze przypowieści przypominają, że królestwo niebieskie podobne jest do skarbu
i perły, które aby zdobyć trzeba sprzedać wszystko co się ma. Nie uciekajmy
od pytania, zadanego na początku, ale odpowiedzmy sobie szczerze: Jaką wartość
ma dla mnie Jezus i Jego królestwo?

Ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >