2014-07-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-22

HOMILIA

22 lipca 2014 r.

Wspomnienie św. Marii
Magdaleny

Wspominamy dzisiaj z radością obecność Marii
Magdaleny, pierwszego świadka Zmartwychwstałego. W rzeczywistości, z powodu
małego zamieszania historycznego, trzy Marie wspominane w Ewangelii:
cudzołożnica, która stała się uczennicą, Maria siostra Łazarza i Maria
Magdalena, stały się jedną i tą samą osobą. Ale to nie ma wielkiego znaczenia.
Znamy jej gorącą miłość do Mistrza, rzewny płacz przed grobem, lęk przed
spotkanym Panem.

Maria Magdalena stała się w historii Kościoła obrazem
dobroci Boga, Jego nieskończonego miłosierdzia, które uczyniło z cudzołożnej
kobiety pierwszą i najbardziej wiarygodną misjonarką.

Nie zaprzestaniemy nigdy chwalić i dziękować Jezusowi
za Jego dobroć, ponieważ Pan jest całkowicie inny od naszych wyobrażeń o Nim;
jest daleki od Boga groźnego i milczącego, który często zamieszkuje nasze lęki
i naszą podświadomość.

Nikt nie jest stracony dla Boga. Niech ona, Maria
Magdalena, uczennica współczującego i miłosiernego, uczyni nas świadkami Zmartwychwstałego, stając
się uczennicą wśród uczniów.

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >