2014-07-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-21

HOMILIA

Słowo
z Księgi Micheasza staje się bardziej zrozumiałe gdy umieścimy je
w kontekście tego co łączy Boga z Jego ludem: więzy przymierza.
Dlatego wzywa lud przed swój trybunał i żąda, aby wytłumaczyli
się ze swego postępowania. W jaki sposób odpowiedzieli na Jego
miłość?

Pan
Bóg mówi też otwarcie czego oczekuje od swego ludu: po prostu
respektowanie Jego Prawa, ukochanie miłosierdzia i postępowania
pokornego przed Bogiem. Czy jeszcze jaśniej potrzeba coś
dopowiedzieć?

W
Ewangelii uczeni w Piśmie i
faryzeusze domagają się znaku cudownego. Hebrajczycy byli głodni
znaków, jakoś nie zauważyli tego co Bóg dla nich uczynił, że
wyprowadził ich na wolność, że uczynił z nich lud. Teraz też
nie dostrzegają obecnego i działającego ich Boga w Jezusie z
Nazaretu. Nie widzą Jego miłości, Jego wierności, Jego służby
dla nich. Bóg działa w sposób dyskretny ale skuteczny. Pan Bóg
nie jest Bogiem reklamy. Jego obecność jest dyskretna.
Pan
Jezus potępia niedostatek wiary.
Nazywa plemieniem wiarołomnym niedowiarków, żądających
znaków i niewierzących, którzy wstydzą się Jego i Jego
Ewangelii. Tymczasem miłość stawia potrzebę absolutnej
wierności. W naszym podejściu do Boga jest wiele niedowierzania:
nie wierzymy w Dobrą Nowinę, często wstydzimy się Jego
Ewangelii, Krzyża i udajemy, kamuflujemy to niedowiarstwo przed
Bogiem. I dlatego, podobni do Żydów, najpierw chcemy otrzymać
cud, znak, spełnienie naszej prośby, a potem to się zobaczy
Zazwyczaj co do wierności jaką winniśmy Bogu za Jego absolutną
miłość to potrafimy wykręcić się jakimś tanim
tłumaczeniem. Serce cudzołożne, to serce takiego człowieka, albo
wspólnoty, który oddaje się kultowi idoli, bożków (pieniądz,
władza, sława, przyjemność, własna ambicja, własna wola)
podobnie jak nierządnica swym partnerom dla korzyści.
Zostaliśmy
zaproszeni przez Boga do życia w przymierzu z Jego Synem, które to
przymierze jest więzią wiernej miłości.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >