2014-07-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-19

HOMILIA

Nie dogasi tlejącego knota…

Kiedy słyszymy o zestrzeleniu samolotu z ludnością
cywilną na Ukrainie, pewnie domagamy się od razu sprawiedliwości. Najlepiej
myślimy byłoby winnych ukarać śmiercią i w ten sposób zapobiec na przyszłość
podobnym katastrofom. Podobnie myśleli faryzeusze o Jezusie, który uzdrowił człowieka
u uschłą ręką łamiąc w ten sposób spoczynek szabatu. Złamał prawo, więc trzeba
Go zgładzić. Ludzka i tylko ludzka sprawiedliwość…

A Bóg myśli inaczej… Nie narzuca się,
nie spiera się, nie krzyczy… Nikogo na siłę do niczego nie zmusza. Przychodzi
jako Sługa i prosi o przyjęcie miłości, która jedynie jest zdolna zdobyć i
przemienić serce człowieka. W takim postępowaniu serce Boga ma upodobanie.
Nawet tam, gdzie pozornie wszystko stracone i życie zdaje się uchodzić On
Chrystus ma nadzieję, że nowe życie jest możliwe. Więcej jeszcze, On sam jest
źródłem tego nowego życia! Tam gdzie wszystko pogniecione grzechem, przegraną,
zawodem, rozpaczą, gdzie człowiek jest jak trzcina pognieciony, tam jest możliwe
życie Boże. Tam gdzie już wszystko się tylko tli i czeka na zgaśniecie, tam
jest możliwy nowy płomień Bożego Ducha. Tam jest nadzieja. A dopóki jest
nadzieja, jest i zwycięstwo. Każdy, kto pójdzie za Chrystusem-Sługa, znajdzie
uzdrowienie. Każdy! Wszyscy!

Pewna kobieta wybrała własną drogę w życiu.
Mając ok. 50 lat stwierdziła, że musi coś zrobić, że musi szukać ratunku, bo
inaczej wszystko się skończy. Zgnieciona życiem, nieudanym małżeństwem,
alkoholizmem męża i brakiem przekazu wiary dziecku, uchwyciła się tej ostatniej
nadziei: Chrystusa. Po wielu latach nie było jej łatwo. Stojąc nad gruzami życia,
pozwoliła Chrystusowi na nowa zapalić w sobie dogasające w niej życie. I nie
zawiodła się. Chrystus wzmocnił jej nadzieję i uzdrowił jej serce. Z Nim uczy
się dziś radykalnych wyborów na drodze ewangelicznej wierności.

Czy i ja mam nadzieję na nowe życie w
Chrystusie? Czy pozwolę dziś, aby On opatrzył moje rany i zapalił mnie na nowo
ogniem swego Ducha? A wielu poszło za Nim
i uzdrowił ich wszystkich.

ks.
Piotr Żaba MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >