2014-07-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-18

HOMILIA

Być
człowiekiem sumienia.

Profesor Bogdan Chazan został odwołany z funkcji
dyrektora Szpitala Świętej Rodziny za to, że nie dokonał aborcji dziecka
obciążonego wadami genetycznymi i nie wskazał w myśl prawa stanowionego przez
ludzi osoby, która może to uczynić. Nękany przez dziennikarzy powiedział: Nic nie jest wieczne, ani życie ani
funkcja, którą się pełni. Nie dokonał aborcji, ponieważ był wierny
sumieniu, które mu przypominało piąte przykazanie Boże: Nie zabijaj. Według prawa ludzkiego było wskazanie do aborcji ,
gdyż dziecko miało wiele wad genetycznych, jednak dla człowieka wiary
ważniejsze jest to, co mówi Bóg. Profesor Chazan uczynił tak, jak kiedyś Św.
Piotr, który wyznał: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Konflikt prawa
ustanowionego przez człowieka z Bożym prawem, był i nadal jest częstym
problemem w życiu osobistym, społecznym, czy politycznym. Hitlerowscy oprawcy w
imię prawa mordowali niewinnych, bezbronnych ludzi. Dzisiaj w imię prawa zabija
się nienarodzone dzieci. Jest i dzisiaj wiele problemów moralnych, które
nurtują, a często łamią ludzkie sumienia. Wobec wielu nakazów i zakazów, które
Żydzi stworzyli uzasadnione było pytanie: co
wolno, a czego nie wolno robić? Zawsze staniemy wobec podobnych dylematów. Czy można poddać się zapłodnieniu in vitro? Czy można skrócić życie przez
eutanazję? Prawo ludzkie na to zezwala i tłumaczy, to takie humanitarne,
dobroczynne. Trzeba zapytać: a co na to
Bóg, Stwórca i dawca życia?. Czy wolno łuskać kłosy w szabat, to był
problem współczesnych Jezusowi ludzi? A dziś zapytamy: czy wolno w Dzień Pański kupować chleb w markecie? Czy wolno w ten
święty dzień chodzić na inne zakupy do sklepów? Niedziela w Polskiej
rzeczywistości stała się dniem handlowym, gdzie liczy się zyski i straty na
kalkulatorze, w kasach ale nie liczy się strat duchowych, nie pamięta się
Bożego prawa: Pamiętaj, abyś dzień Pański
święcił. Kto ma stać na straży tego prawa? Chrześcijańskie sumienie. Ojciec
Święty Jan Paweł II uczył nas w Skoczowie: Trzeba, abyśmy byli ludźmi sumienia.
Sumienie jest sanktuarium wewnętrznym, w którym Bóg mówi nam, co jest dobre a
co złe. Jest to zatem podstawowy wyznacznik naszych decyzji, planów i
działania. Kiedyś staniemy przed Bogiem, jak mówi barwnie dzisiejszy Psalm:
Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode
mnie*
jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie.*
On mnie odcina od nici
W połowie dni moich*
muszę odejść
Czy to będzie połowa, w ludzkim rozumieniu,
czy więcej, zawsze będzie to całość czasu, ofiarowana nam przez Boga.
Dziś Bóg przez proroka w pierwszym czytaniu dorzucił
Ezechiaszowi piętnaście lat. Nie wiadomo ile nam Pan jeszcze ofiaruje. Warto
być człowiekiem sumienia, aby kiedyś w podsumowaniu swego życia, podobnie jak
Ezechiasz w obliczy śmierci wyznać: Ach,
Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z
doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim.

Ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >