2014-07-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-11

HOMILIA

Pan Bóg udziela daru mądrości

Człowiek od zarania swego istnienia
poszukiwał odpowiedzi na najważniejsze
pytania. Jaki jest sens istnienie? Skąd
człowiek przychodzi i dokąd zmierza? Co jest w życiu najważniejsze? Jak zdobyć
mądrość aby to wszystko zrozumieć? Filozofia dawał różnorodne odpowiedzi.
Biblia ukazywała drogę pewną opartą na objawieniu Bożym przekazanym Narodowi
Wybranemu.

Księga Przysłów w dzisiejszej
lekcji daje nam pewne wskazania, na których możemy oprzeć nasze poszukiwania. Być mądrym oznacza być człowiekiem, który
stara się przestrzegać praw Bożych podanych w Księdze Objawionej czyli w Piśmie
Świętym. Być roztropnym oznacza liczyć się z przykazaniami Bożymi. Odnaleźć
największy skarb to oznacza posiadać bojaźń Pana. Kiedy zastanawiamy się nad
tymi wskazaniami rozumiemy, że każdy pragnie takiego postępowania. Jednak nie
każdy jest zdolny to zrealizować. Chcieć czegoś jest łatwym zadaniem.
Wprowadzić to w życie sprawia wiele trudności i oporów. Co zatem począć? Biblia
przychodzi nam z pomocą. Psalmista wypowiada słowa; Biedak zawołał i Pan go
usłyszał. Jeśli więc uznajemy się za ubogich w mądrość i wiedzę, jeżeli czujemy
się małymi i słabymi wołajmy zatem do
Pana aby nas pouczył i napełnił swoją mądrością. Ufając, że Bóg niczego
bardziej nie pragnie jak tego aby udzielić nam tego daru.

Uczniowie również pytali Jezusa o mądrość o czym czytamy dziś w
Ewangelii św. Mateusza. Pytanie , które zadali postawione jest w formie dzisiejszego sposobu myślenia; co my z
tego będziemy mieć? Co nas zaskakuje to słowa Pana Jezusa, który nie karci
uczniów za tak sformułowane pytanie, które zdradza ich sposób myślenia. Nie mówi im, że są
interesowni i szukają swojej korzyści. Natomiast pomaga im zrozumieć, że
pójście za Nim, opuszczenie wszystkiego dla Niego jest prawdziwie mądrym
wyborem. Dopowiada też, że wszystkie
straty w życiu, które dotykają Jego uczniów zapowiadają Wielą Wygraną. Tą
wygraną będzie życie wieczne, które będzie spełnieniem wszystkich pragnień człowieka i odpowiedzą a
każde pytanie wyłaniające się z egzystencji.

Tę mądrość posiadł patron dnia
dzisiejszego św. Benedykt z Nursji, główny patron Europy. Żył na przełomie V i
VI wieku. Zakładając swój zakon
przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele oraz do rozwoju
szeroko rozumianej kultury. Opactwa, które zakładał wyposażone były w
biblioteki i skryptoria, które służyły do zdobywania wiedzy i mądrości. Cechą
charakterystyczną Reguły św. Benedykta,
według której do dziś żyją mnisi Kościoła zachodniego, jest zalecenie umiaru we
wszystkim.

Prośmy zatem Pan Boga aby na dziś
udzielił nam tej łaski, mądrości zachowania umiaru we wszystkim. Amen

Ks.
Zdzisław Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >