2014-07-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-10

HOMILIA

XIV
Tydzień Zwykły, Czwartek, Rok II

Z
powierzchownej lektury Biblii można zbudować sobie ideę Boga groźnego i wymagającego,
zawsze gotowego, aby ukarać grzech swojego ludu. Mogłaby to być idea
usprawiedliwiona wziąwszy pod uwagę mnogość wydarzeń związanych z przelewem
krwi, o których czytamy w Biblii, jednak byłaby to idea nie biorąca pod uwagę całej
sytuacji historycznej. Prorok Ozeasz proponuje nam dzisiaj zaskakujący, a także
obecny w Biblii, obraz Boga, Boga bogatego w dobroć i miłosierdzie, obraz
Boga, który jak ojciec jest łagodny wobec swoich dzieci. Ozeasz uzupełnia nam
obraz Boga powtarzając ojcowskie gesty, które
mówią o towarzyszeniu dzieciom trzymając je za ręce. W codziennym życiu
jesteśmy świadkami tego, jak ojcowie zniżają się do swoich dzieci, aby podnieść je do swojego oblicza a następnie
obdarzyć je pocałunkiem miłości. W ten sposób przedstawia się Pan chcąc
ogłosić Efraimowi (dzisiaj jestem nim ja!), że Bóg jest bardziej skory do
przebaczenia aniżeli do zemsty, bardziej do miłości aniżeli do nienawiści,
bardziej gotowy przyjąć aniżeli odrzucić.

Ta
postawa dobroci rozwija się w Ewangelii w sposób niespodziewany. Co więcej,
każda strona Dobrej Nowiny jest hymnem ku czci miłości Boga wobec ludzkości.
Historia zbawienia, w której ja także uczestniczę, jest historią miłości Ojca
wobec swoich stworzeń, dla którego nie jest trudne posłać swego Syna pośród
nas. Miłość Boga objawia się nam na różne sposoby: zwiastowanie zbawienia,
które dokonuje się poprzez nadejście Królestwa Bożego, zdrowie fizyczne, które
jest zapowiadane przez cudowne uzdrowienia.

Jest
bardzo ważne przyjęcie Słowa zbawienia, które wymaga od ewangelizujących postaw
zgodnych z tym co głoszą. Nie mogą poszukiwać bogactwa, korzyści i przywilejów
ludzkich, ale ukazywać pełne zaufanie wobec Boga także w tym, co dotyczy
potrzeb materialnych. Odrzucenie tego Słowa jest tragiczne, jest sądem bardziej
surowym aniżeli to, co doprowadziło Sodomę i Gomorę do całkowitego zniszczenia.
Przyjąć lub odrzucić Słowo zbawienia

Ks.
Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >