2014-07-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-09

HOMILIA

Zakorzeniona,
owocująca niewierność ludu lub jednostek w oczach Bożych jest
wezwaniem do radykalnego nawrócenia się do Boga
Materialne powodzenie
doprowadziło do zdeprawowania serca ludu Izraela. Przerzucili
zaufanie z Boga na siebie i na to co posiadali. Owocem takiej zamiany
był brak bojaźni Pana. Jest to godne i sprawiedliwe, aby człowiek
uwielbiał Boga, bo On istnieje. A głęboki szacunek i uwielbienie
są stosowną odpowiedzią na Jego objawienie i obecność naucza
Kościół w KK.
Historia Izraela
potwierdza to o czym mówi doświadczenie Kościoła wśród ludzi i
społeczeństw. Aktualna sytuacja w naszej ojczyźnie potwierdza
również: gdzie nie uwielbia się Boga, gdzie Bóg przestaje być
Panem życia i śmierci, zdobywają sobie uznanie inni i narażają
ludzką godność; człowiek znajduje się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie. Wyjście znajduje się w powrocie do siania
ziaren sprawiedliwości ale na ziemi z której wcześniej musi być
wykarczowana obłuda.
Zawsze szukać trzeba
Bożego oblicza
Dobra Nowina, Królestwo
Boże, którym jest Syn Boży obecny między nami, oczekuje na
przyjęcie. Kościół prowadzi dalej to co na polecenie samego
Jezusa rozpoczęło dwunastu apostołów. Przychodzące królestwo
niebieskie wymaga od nas zwrócenia na nie uwagi, zauważenia go,
potraktowania go na poważnie jako, że jest to propozycja samego
Boga. Przyjęcie Dobrej Nowiny, uwierzenie jej, niesie ze sobą
odwrócenie się od wszystkich innych możliwych bożków, od
posługiwania się niesprawiedliwością.

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >