2014-07-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-07-04

HOMILIA

Piątek, 13 tydzień
zwykły

Czego szukamy?

Poszukiwanie jest cechą człowieka myślącego. A więc wciąż
czegoś szukamy. W jaki sposób być szczęśliwym, bogatym, zdrowym, młodym,
pięknym, mądrym, inteligentnym, itp. To poszukiwanie wynika z nieuświadomionej
często do końca intuicji, że istniejemy ku wieczności, ku nieśmiertelności.
Problem w tym, iż w tym poszukiwaniu popełniamy błędy i używamy niewłaściwych
metod i sposobów. Wszystko zależy od hierarchii wartości, którymi się kierujemy
i od religii, którą wyznajemy.

Amos nieśmiertelny

Prorok Amos uchwycił i przedstawił rzeczywistość, która
odgrywa się nieustannie w życiu ludzi wszystkich epok. Także w dzisiejszym
świecie. Pragnienia ludzi się krzyżują, wykluczają wzajemnie, oddziaływają na
siebie, a w konsekwencji mogą niszczyć, prześladować, zabijać, eliminować. Można
bowiem żyć dla innych, albo kosztem innych.

Można żyć dla Boga, albo z Boga, czyli pełnić Jego wolę, lub
chcieć by On pełnił naszą wolę.

Prawdziwy pokarm

Fascynujące i życiodajne jest stwierdzenie proroka Amosa: Ześlę
głód na ziemię, ale nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz głód słuchania
słów Pana, Kto tak myśli? Kto z nas o takim głodzie myśli i taki głód
odczuwa?

Jezus po wiekach powtórzy to samo: nie samym chlebem żyje
człowiek, ale wszelkim Słowem, jakie pochodzi z ust Pana.

I najbardziej bolesne i tragiczne zdanie w dzisiejszym I
czytaniu:

Wtedy błąkać się
będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli by znaleźć słowo
Pańskie, lecz go nie znajdą.

To, co daje
życie, to jedynie Słowo Boże. Wszystko inne jest czymś drugorzędnym. Kto to
zrozumie, skarb znalazł. Mateusz usłyszał Słowo od Słowa, które stało się
Ciałem i poszedł za Nim, bez ociągania, bez wahania. I dlatego żyje na wieki.
Wygrał życie, wygrał wieczność. A ja? Decyzja zależy ode mnie!

Panie, otwórz moje ucho, serce i duszę na
Twoje Słowo. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >