2014-06-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-29

HOMILIA

Wnętrzności
miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,Przez żywot
Jezusa na krzyżu rozpięty;Nie powinieneś
wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, Ale ufać
miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.św.
s. FaustynaKim jest Jezus?Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Pytanie, które zadaje Jezus swoim uczniom jest skierowane dzisiaj do każdego z
nas. Możemy szukać jakiejś odpowiedzi zapamiętanej ze szkolnej katechezy
Miłość, Zbawiciel, Odkupiciel, Syn Ojca, można nawet pójść dalej i mówić, że
jest wszystkim w moim życiu, jest Bratem, Przyjacielem. Obecność wkościele nastraja do pięknych
wypowiedzi, chociaż niektórzy mogą się dłużej zastanawiać, bo nie wiedzą co rzec.
Jezus nie przychodzi nas dzisiaj egzaminować, ale każdemu z nas pomóc. Bo co
znaczą te wszystkie określenia w konkrecie mojego życia? Ile czasu myślałem
o mojej Miłości, moim Przyjacielu,
Bracie, Zbawcy? Kim naprawdę jest dla mnie Jezus? Odpowiedź św. Piotra, że Jezus jest
Mesjaszem skomentowana jest od razu przez Jezusa. Jego wypowiedź mówi o łasce
Boga Ojca, która pozwala mu użyć takich słów. To nie są niezwykłe zdolności
Piotra czy jego niesamowita gorliwość. On wie, że gdy został powołany, by być
uczniem i apostołem – nie zmienił się jego status. Nie stał się uczonym wPiśmie,
arcykapłanem. Dalej był porywczym Piotrem, któremu łatwo było deklarować
wierność, miłość do końca, ale dużo trudniej wypełnić obietnice. Dwa rozdziały
wcześniej wEwangelii jest mowa o przestraszonych Apostołach, którzy
płynąc przez jezioro zobaczyli Jezusa idącego po wodzie i ze strachu zaczęli
krzyczeć. Jezus mówił do nich: Odwagi!
Nie bójcie się! I wtedy Piotr pełen lęku woła: Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Na słowa Jezusa
idzie, ale gdy zaczyna wiać silny wiatr Piotr przeraził się, zaczął tonąć i krzyknął:
Panie, ratuj! Jezus chwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary czemu zwątpiłeś?
Gdy Piotr mówi kim jest Jezus to wie, że to jest Zbawiciel, który kocha go za
darmo mimo jego małej wiary, mimo zapalczywości, mimo lęków i zdrady. On
doświadczył mocy Boga iodkrył, że wszystko było formowaniem go do posługi
Wielkiego Rybaka. Dlatego widząc swoją słabość i miłosierdzie Boga uczy się
pełnić Jego wolę, nawet doświadczając więzienia. Drugi z patronów dzisiejszego dnia
również mógłby opowiadać o swoim życiu, w którym odnajdujemy jego nadgorliwość,
niszczenie chrześcijan, sukcesy i odrzucenia, pochwały i chłosty, radość i
wątpliwość. Wystarczy ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. Ten wielki
Apostoł Narodów widzi, że ewangelizacja, głoszenie dobrej Nowiny, zakładanie
kolejnych wspólnot – to łaska Boga, Jego miłość, która jest większa od jego
grzechów. Dlatego dziękuje na końcu za
bieg swojego życia, który doprowadził do tego, że Paweł odkrył i ustrzegł
wiarę.Kim jest dla mnie Jezus? Gdzie mnie
uratował? Jak mnie prowadzi? Te pytanie zostawiam każdemu z Was prosząc, byśmy
nie uciekali w ogólniki, byśmy odkryli, że każda szczera odpowiedź jest dobra.
Bo Bogu nie nudzi się obdarzać nas swoim przebaczeniem, adoświadczanie Jego
Miłosierdzia jest konieczne w naszym życiu.

Ks. Paweł R. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >