2014-06-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-28

HOMILIA

28 czerwca 2014 r.

Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny

Maryja
zapowiedzią Kościoła

Maryja, którą Ewangelia według św. Łukasza przedstawia
jako Niewiastę słuchającą Słowo Boże i rozważającą przesłanie wydarzeń życia,
jest zapowiedzią Kościoła. Ona nie wszystko rozumie natychmiast, ale strzeże
z troską, ziarna, które zasiał Bóg dając mu wzrost i owocowanie w odpowiednim
czasie.

Maryja pamięcią
Kościoła

Maryja jest przedstawiona jako ideał wierzącego. Ona, która zapowiada Kościół, swoim podejściem do
Słowa Bożego ukazuje, iż wierzący nie od razu jest w stanie zrozumieć wielką
tajemnicę trzech dni Jezusa
przebywającego w sprawach Ojca. Najpierw uczy się Słowa na pamięć, nawet
jeśli zrozumienie nadejdzie później. W tej stałej pamięci Słowa, które zostało
przyjęte, Jej serce stopniowo zostaje oświecone w poznawaniu Boga.

Maryja przeszła drogę wiary, na której nic nie zostało
Jej oszczędzone. Jest światłem dla tych, którzy przyjmują zaproszenie Ojca, aby
stawać się braćmi Jezusa Chrystusa. Maryja jest dla mnie gwarancją tego, iż
Bóg prowadzi poprzez ciemne momenty tajemnicy, aby ostatecznie rozbłysło
światło Jej Syna Zmartwychwstałego.

Ks.
Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >