2014-06-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-25

HOMILIA

Jak odróżnić
dobro od zła?

Ich
owoce

Dzisiejsza Ewangelia to ostrzeżenie Jezusa
przed fałszywymi prorokami, czyli ludźmi, którzy albo są niechętni Jego nauce,
albo błędnie ją pojęli i w wykrzywiony sposób przekazują innym.

Jak zatem rozeznać, czy mamy do czynienia z
duchowym hochsztaplerem, czy z autentycznym prorokiem? Jezus podaje prostą
zasadę: o jakości drzewa mówią jego owoce.

Czyny nauczycieli i efekty ich postępowania
pokazują, jakie ci ludzie mają zamiary, czy chcą autentyczne głosić Dobrą
Nowinę, czy zwodzić uczniów Jezusa.

Moje
owoce

Rozważany dziś fragment Ewangelii każdy
chrześcijanin może też z powodzeniem odnieść do siebie. Prawdziwego ucznia
Jezusa rozpoznaje się bowiem po owocach jego życia.

Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, więc zdarza
się nieraz, że nasze uczynki są tylko pozornie dobre. Jak więc odróżniać dobre
od złych? Jezus przecież wzywa, by szukać prawdziwego dobra, nie zadowalać się
jego pozorami.

Pozorne dobro będzie najczęściej przyjemne,
łatwe i miłe, ale za to będzie oddalało od od Boga, wywoływało niepokój i
strach, powodowało niezgodę i kłótnie, prowokowało zazdrość i gniew. Prawdziwe
dobro często wiele kosztuje i trzeba je zdobywać w trudzie, ale zawsze przynosi
pokój i radość.

ks.
Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >