2014-06-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-16

HOMILIA

XI Tydzień Zwykły, Rok IINie jest proste zrozumieć i zaakceptować słowa, które
słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Wielu, także spośród ochrzczonych, mówi, iż to
za dużo; że to jakiś wyraz fundamentalizmu, który Jezus ośmiela się nam
zaproponować, aby nas zgorszyć. Kluczem do zrozumienia tych słów jest Psalm 5,
który mówi: Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,złego nie
przyjmiesz do siebie w gościnę.Nieprawi nie ostoją się
przed Tobą Często nieprawość (głupota) i zło pobierają się
zamieszkują razem. Przez głupotę popełniamy zło i przez głupotę nie rozumiemy
jego konsekwencji. Popełniamy zło wówczas, gdy cieszy nas nawet mała zemsta dokonana
chociażby samymi słowami; gdy bierzemy coś za swoje odbierając komuś to, czego
może bardzo potrzebuje a my umieścimy to jedynie w szufladzie. Popełniamy zło
gdy nie podejmujemy tego, co prowadzi do zgody i pojednania.Wyzwanie, aby walczyć z naszą naturalną tendencją do
egoizmu i agresji pojawia się w sercu gdy dochodzi do nas pragnienie ostania
się przed obliczem Boga. Jezus Chrystus zaprosił do miłości nieprzyjaciół,
wpierw jednak sam przeszedł tę drogę, aby każdy z nas wiedział, że jest to
możliwa droga do przebycia dla tych, którzy w Jezusie Chrystusie złożyli swoją
nadzieję.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >