2014-06-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-13

HOMILIA

Być
radykalnym

Walka
i klęska

Chyba każdy chrześcijanin
przynajmniej raz chciał rzeczywiście uporać się z jakimś swoim grzechem. Może nawet
uświadomił sobie, że nie może liczyć wyłącznie na własne siły, że nie wystarczą
tylko dobre postanowienia, lecz musi także oprzeć się na mocy Bożej. Walka z
grzechem jest bowiem wtedy skuteczna, gdy człowiek swoje wysiłki powierza w modlitwie Panu
Bogu. I chyba każdy chrześcijanin walcząc z grzechami, przynajmniej
raz poniósł klęskę, a może nawet popadł w zniechęcenie.

Podpowiedź
Jezusa

Przyczyn takiej klęski może być
wiele. Zawsze warto się zastanowić, co najczęściej sprawia, że dobre
postanowienia o walce z grzechem nie mają właściwego efektu. Słuchaczom
dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jezus podpowiada, że troska o czystość duszy
wymaga radykalnej walki z pokusami i konsekwentnego unikania okazji do grzechu.
Dlatego w swojej wypowiedzi stosuje przesadę, gdy mówi o pozbyciu się
oka, ręki czy nogi. Ta wskazówka Chrystusa szczególnie przydaje się w walce z tymi grzechami,
które naruszają szóste i dziewiąte przykazanie Boże.

Liczy
się wnętrze

Pan Jezus mówiąc, w jaki sposób
zachowywać szóste i dziewiąte przykazanie, zwraca uwagę przede wszystkim na wewnętrzną
motywację człowieka. Dlatego z takim naciskiem podkreśla, że nie tylko zdrada
małżeńska, lecz także pożądliwe spojrzenie narusza godność drugiej osoby. Mistrz
z Nazaretu przypomina więc, by walki z grzechem nie sprowadzać jedynie do
zewnętrznego pozbycia się złego postępowania. Jezusowi zależy na tym, by jego wyznawcy
chcieli stale odnawiać się wewnętrznie, by ich postępowanie było czyste pełne
prawdziwej miłości bliźniego.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >