2014-06-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-07

HOMILIA

Co
tobie do tego?

Przed Wielkanocą usłyszałem od jednej kobiety o podobnej sytuacji jak w
dzisiejszej Ewangelii. Podobnie jak Piotr chciała ona wiedzieć i sama
decydować, co ma być z jej synem i jego rodziną. Ponieważ nie są oni ludźmi
praktykującymi i nie mają dobrego kontaktu ze sobą zaczęła się mieszać w ich
sprawy. Sama chciała wskazywać drogę. Z pomocą przyszło Słowo Boże, które było
Ewangelią dnia dzisiejszego, która była odpowiedzią na jej problem: Co tobie do tego? W jednej chwili
zrozumiała jak żywe jest Słowo Boże i gdzie tkwił jej błąd.

Przecież Jezus powiedział do Piotr: Pójdź
za Mną! Ty pójdź za Mną! To było
zadanie Piotra, to jest zadnie każdego z nas. Tego jednego wymaga Chrystus od
tych, którzy są gotowi jak Piotr wyznać: Panie,
Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham! Inny cię przepasze i poprowadzi
dokąd nie chcesz. Czasem chcielibyśmy uszczęśliwiać i zbawiać ludzi na własną
rękę. Czasem chcielibyśmy zrobić za nich wszystko, by tylko byli bliżej Boga. A
tymczasem Jezus ma swoje drogi zbawienia i wiary dla każdego inną i osobistą.
Trzeba umieć czekać i przede wszystkim pozwolić Bogu działać. Trzeba pozwolić
drugiemu podejmować osobiste decyzje i wziąć odpowiedzialność za jego drogę
wiary. Piotr na przykład chciał iść za Jezusem nawet na śmierć, a potem się Go
zaparł. Sam musiał nauczyć się pokory i miłości, która przypieczętował swoją
krwią. Jan spoczywał na sercu Jezusa, stanął u stóp krzyża i podarował na swoją
Ewangelię, Listy i Apokalipsę. Obydwaj szli za Jezusem, ale na jakże różnych
drogach.

Ty pójdź za Mną! To jest nasze zadanie na każdy dzień. Jeśli
wiernie idziemy za Jezusem, dajemy świadectwo innym, prawdziwe świadectwo, które
pomaga innym znaleźć właściwą drogę do Pana i za Panem. W przeddzień Zesłania
Ducha Świętego, dziękujmy Panu za naszą osobistą drogę wiary, za to że tak jak
w dniu Pięćdziesiątnicy możemy mówić różnymi językami, tak jak Duch Święty nam
na to pozwala!

ks. Piotr Żaba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >