2014-06-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-05

HOMILIA

Pan Bóg nam się
objawia

Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie (J 17, 20)

Zdanie, które Jezus wypowiedział
w Ewangelii Janowej jest niezwykle optymistyczne. Po pierwsze dowiadujemy się,
że jesteśmy w centrum zainteresowania Bożego. Sam Zbawiciel troszczy się o nas.
Prosi Ojca abyśmy się z nim połączyli, pogodzili i byli z Nim jednością. Prosi
również abyśmy byli złączeni z braćmi stanowili jedno, w myśleniu, działaniu i pragnieniach.
Trzeba jednak zapytać czy to jest takie ważne aby była ta jedność? Odpowiedź
jest prosta choć wielopłaszczyznowa.
Człowiek nie umie żyć bez więzi z drugim człowiekiem. Np. gdy się pokłócimy,
gdy w jakiś sposób jedność zostanie zachwiana przynosi nam to wiele udręki i
smutku. Ludzie, którzy są samotni i nie kontaktują się z innymi poszukują kogoś
lub czegoś co zrekompensuje brak więzi. Często uciekają w świat fantazji lub
kierują swoją bliskość w stronę świata zwierząt, a nawet rzeczy. Można zaryzykować
takie powiedzenie, że każda relacją
między ludzka jest lepsza niż pustka. Serce człowieka nie znosi pustki, bo to
rodzi bezsens egzystencji.

Z własnego doświadczenia wiemy, że nie jest łatwo
wytrwać z ludźmi, a szczególnie trudnimi.
Nie jest też łatwo wytrwać przy Bogu. Wierność i stałość to cechy pewnej
dojrzałości. To zmaganie jest znane już nawet dzieciom. Tym bardziej gdy
słyszymy, że Pan Jezus zwraca się do Ojca w nieustannej prośbie za nas, rodzi
to nadzieję i optymizm. W programie katechezy dla dzieci w czwartej klasie jest
pytanie; Co Pan Jezus robi u Ojca w Niebie? I odpowiedź jest jednoznaczna.
Wstawia się nieustannie za nami. Miło, więc słyszeć gdy ktoś troszczy się o
nas. Wielka radość wzbudza się w sercu z faktu, że tym, który o nas dba jest prawdziwym Bogiem,
który może nas zbawić i uszczęśliwić.

Ważna prawdą wiary jest ostatnie zdanie z Ewangelii. Pan
Jezus mówi, że objawia nam imię Boga i ciągle będzie tego dokonywał. Kiedy
rozpoczynamy nowy dzień często myślimy o obowiązkach, trudnościach,
załatwieniach. To samo przychodzi do głowy. Jednak dobrze jest użyć swojej
inteligencji i przywołać myśl
najważniejszą, piękną, twórczą, życiodajną i zbawienną. Myśl o tym, że w tym
dniu, który mamy do dyspozycji Jezus od rana, aż do wieczoru będzie nam
objawiał miłość Boga Ojca.

Ks. Zdzisław Sawka Ms

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >