2014-06-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-04

HOMILIA

Troska staje się modlitwą

Tekst Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa
bardzo nam ułatwia w tych dniach przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. W obliczu rozstania z uczniami Jezus wypowiada słowa zawierające
najwyższy ładunek spraw ludzkich i boskich. Jest świadom odejścia z tego
świata, ale towarzyszy uczniom w ich aktualnej rzeczywistości.
Jezus uczy wszystkich zalęknionych o swoje dzieci, uczniów, pozostających
samymi w obliczu bliskiego rozstania przekształcać troskę w modlitwę.
Największe troski Jezusa o jedność, prawdę, radość, zachowanie od zła stają się
przedmiotem modlitwy do Ojca.

Aby stanowili jedno

Ewangelia objawia nadzwyczajną
relację Jezusa z Ojcem: On jest Synem Umiłowanym a Ojciec jest zawsze z Nim.
Jezus pragnie włączyć nas wszystkich w taką relację z Ojcem. Nauczyciel w
obliczu swojej śmierci, z sercem zatroskanym modli się o taką jedność uczniów,
w jakiej On jest z Ojcem. Jeżeli jesteśmy w jedności synowskiej z Ojcem, to dla
siebie jesteśmy prawdziwymi braćmi.

Zachowaj ich w Twoim imieniu

Co oznacza zachować kogoś w Słowie
Ojca? To zachować ciągle w Jego miłości, prawdzie, doskonałej sprawiedliwości,
współczuciu, wyzwalając go od grzechu, niedoskonałości. Do tej pory Jezus
zachowywał, choć utrata Judasza objawia tajemnicę wolności człowieka, który
może przyjąć lub odrzucić, rozwinąć lub zmarnować dary otrzymane od Boga.
Judasz przyjął powołanie, ale potem nie zachował go w sobie. Uwięził serce w
chciwości, pysze i dlatego zakończył swoje życie jak złoczyńcy.

Aby radość była pełna

Jezus prosi o taką radość dla uczniów
jaka wypełnia Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Aby mieć tę radość
potrzeba by uczniowie Jezusa byli wewnętrznie z Nim zjednoczeni i aby we
wszystkich uciskach wyznawali prawdę o Nim. Jezus wie, jak trudno jest
pozostawać w prawdzie. Zły na różne, wysublimowane sposoby fałszuje prawdę.
Tylko Ojciec może zbudować mur ochronny, bo Zły nie ma nad Nim władzy. Zachować
w prawdzie to obronić przed fałszem i utwierdzać całą naturę w prawdzie: myśli,
pragnienia, serce, rozum, wolę, ducha i ciało. Czuwajcie to słowo, które nigdy
nie powinno być wymazane ze słownika apostoła i chrześcijanina. Wiara nie
zabezpiecza przed atakami nieprzyjaciela, więcej naraża na jeszcze większe
ataki.

ks. Zbigniew
Pałys MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >