2014-06-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-06-02

HOMILIA

Z jednej strony każdy pragnie
pewności w wielu dziedzinach, czy sprawach, którymi jest wypełnione nasze
życie. Ciągle chcemy mieć pewność. Ale z drugiej, widzimy jak pewność często
gubi wielu ludzi.

Uczniowie dzisiaj w ewangelii wydają
się mieć pewność, że wszystko już wiedzą i rozumieją. Jednak Jezus mówi, że ta
pewność za niedługo zostanie zweryfikowana i nic z niej nie zostanie. Cóż zatem
?

Idąc drogą wiary, nie możemy
opierać się na sobie, swoich możliwościach, ale trzeba nam ciągle wołać o Ducha
Świętego, który nas chce prowadzić. Czas, który przeżywamy w liturgii sprzyja
nam, aby na nowo odnowić naszą relację z Duchem Świętym. On jest tym, który
umacnia i daje pewność. Pewność, że Bóg jest wierny swemu Słowu. On nam
przypomina, że to Jezus zwyciężył świat, a nie ja. Pewność, którą daje Duch
Święty, nie jest pewnością matematyczną, logiczną. Jest ona owocem prostej
wiary, pokornego zaufania, że ze śmierci Bóg może wyprowadzić życie.

Trzymając się Słowa będziemy
mieli pokój, który rodzi się z przylgnięcia do Jezusa.

Ja nie chcę być pewny siebie, bo
to prowadzi do pychy, do zarozumiałości, do zapomnienia o tym, kim jestem.
Jestem natomiast pewny Jezusa, że może mnie przeprowadzić bezpiecznie przez
życie, że jest przy mnie. Dlatego mam odwagę w Jego Imię iść do świata, aby On
we mnie i przeze mnie objawiał swoją moc.

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >