2014-05-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-31

HOMILIA

Pierwsza
wizyta Królowej

Kończy
się piękny miesiąc, który jest poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Dzisiaj
w ostatnim dniu maja, przeżywamy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Jest to dobra sposobność, aby wpatrywać się i naśladować przykład naszej Matki
i Królowej. Zwróćmy uwagę, kogo odwiedziła Maryja tuż po usłyszeniu od anioła: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus (Łk 1,31). Wiele uwagi poświęcamy dzisiaj temu, jaki kraj
odwiedza, jako pierwszy, nowo wybrany prezydent, szef rządu. Wiele komentarzy
łączy to zdarzenie z linią władzy, jaka będzie sprawowana. W Ewangelii, którą
wspólnie usłyszeliśmy przed chwilą zauważamy, że Maryja, jako pierwszych
odwiedza: nienarodzonego Jana i Elżbietę, która jest już osobą starszą. Nie
poszła do Jerozolimy, aby pokłonić się Panu. Ona niesie Jezusa pod sercem, nienarodzonym
i starszym. Zdumiewa fakt, że pomimo upływu lat, postawa Maryi nie straciła na
aktualności. Co więcej, zdaje się domagać wzmożonego wysiłku, zmierzającego do
poszanowania daru życia, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zakończmy to
rozważanie modlitwą św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae:

O Maryjo,

jutrzenko nowego
świata,

Matko żyjących,

Tobie zawierzamy
sprawę życia:

spójrz, o Matko,
na niezliczone rzesze

dzieci, którym
nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy
zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i
kobiet ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i
chorych zabitych przez obojętność

albo fałszywą
litość.

Spraw, aby
wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili
otwarcie i z miłością głosić

ludziom naszej
epoki

Ewangelię życia.

Wyjednaj im
łaskę przyjęcia jej

jako zawsze
nowego daru,

radość
wysławiania jej z wdzięcznością

w całym życiu

oraz odwagę
czynnego i wytrwałego

świadczenia o
niej,

aby mogli
budować,

wraz z
wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację
prawdy i miłości

na cześć i
chwałę Boga Stwórcy,

który miłuje
życie.

Ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >