2014-05-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-22

HOMILIA

Opowiadać
o dziełach, które Pan Bóg uczynił
Okazuje
się, że Słowo Boga znajduje się także w faktach, w dziełach,
których autorem jest Pan Bóg. W ten sposób czytał swoją historię
i odnajdywał w niej obecność Boga, Izrael, naród wybrany. Tak
samo pierwotny Kościół odnajduje obecność i działanie Boga w
wydarzeniach. Ten sposób odkrywania Boga, a w konskekwencji Jego
woli, jest ważny i potrzebny dla całego Kościoła również
dzisiaj. To samo dotyczy każdego z nas osobiście. Kościół już od Soboru Watykańskiego II zwraca naszą uwagę na potrzebę czytania znaków czasu.

Oto co
czytamy w dzisiejszym fragmencie Dziejów o sposobie postępowania
Boga: Bóg już dawno wybrał mnie spośród was (do głoszenia
Ewangelii poganom) mówi Piotr; Bóg, który zna serca,
zaświadczył na ich (pogan) korzyść, dając im Ducha Świętego
tak samo jak nam; Nie zrobił żadnej różnicy między nami a
nimi (poganami).

I co
wynika z tych faktów? Co staje się jasne dla Piotra i dla
Apostołów? – Nie można Boga wystawiać na próbę
przez uporczywe obstawanie przy swoim zdaniu, przy swojej opinii.
Działanie Boga należy zaakceptować, otworzyć się na nowe,
którego On, Bóg, jest Autorem. Jasne, że to nowe działanie
Boga rozsadza nasze schematy, nasze ustabilizowane myślenie,
mówienie, postępowanie.

Kryterium
prawdziwości Bożego działania jest darmowość Jego miłości
względem wszystkich grzeszników, tak Żydów jak i Pogan:
Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana
Jezusa tak samo jak oni – ogłasza z mocą św. Piotr. Duch Święty
przypomniał Apostołom to wszystko co sam Pan Jezus objawił im
przed śmiercią. A usłyszeli między innymi te słowa: Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej!
Potrzebny
jest mi Kościół, abym mógł odkryć działanie Boga, abym
otrzymał światło na wydarzenia mojego życia, abym mógł poznawać
Jego wolę w stosunku do mnie. Nie ulega wątpliwości, że wspólnota
Kościoła ma bardzo ważną misję w stosunku do poszczególnego
wiernego: Pasterze Kościoła mają stwarzać możliwości do
dzielenia się życiem, doświadczeniem życia wiarą, doświadczeniem
z pełnionej misji, z tego co się wydarza, z faktów jakie
zaistniały w życiu, itd. Wszystko to poddane pod światło Słowa
Bożego i rozeznanie odpowiedzialnych wspólnoty Kościoła, prowadzi
do odkrycia woli Bożej i ukazania drogi jej wypełnienia.

Czym
żyje Kościół, czym mamy żyć jako uczniowie Chystusa
patrząc od wnętrza tej intymnej relacji z Jezusem Chrystusem? –
Jezus objawił nam tajemnicę intymności życia z Nim i w Nim: Moje
owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.
Odkrywać
tajemnicę Chrystusa obecnego w Kościele to droga prowadząca do
tego, aby radość Jego w nas była i aby
radość nasza była pełna.

Głoszenie
Ewangelii na placach a jak będzie potrzeba to i na dachach,

Wielu,
bardzo wielu wiernych, nie umie jeszcze słuchać Słowa, nie jest w
stanie odkryć w swoim życiu, w próbach, w przegranych sytuacjach,
śladów obecności Boga, Jego miłości do nich. Oto dlaczego
potrzebna jest ewangelizacja, głoszenie Dobrej Nowiny, wewnątrz i
na zewnątrz wspólnoty Kościoła. Obraz Boga w sercach wielu ludzi,
również ochrzczonych, został zafałszowany, jest nieprawdziwy,
często jest karykaturą Boga. Wielu
z tych, którzy chcą żyć wiarą podchodzi do chrześcijaństwa jak
do
narzuconego im jarzma, którego nie dali rady udżwignąć ani ich
rodzice, ani oni sami,
stąd chcą się go pozbyć. Dlatego jest nagląca potrzeba głosić
to czym Kościół żyje i dzięki czemu żyje: Wierzymy
przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo
jak oni. Czyli
głosić
o darmowej miłości Boga do grzesznika, miłości zdolnej przemienić
serce i nadać sens życiu każdego człowieka.
PS.
Może w Twoim mieście lub w pobliskim ma miejsce ewangelizaca na
placach? To jedna z możliwości. Jeszcze dwie niedziele przed nami.
Ojciec św. Franciszek bardzo liczy i wspiera misję na placach.

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >