2014-05-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-21

HOMILIA

Środa, V tydzień wielkanocny

Konflikty i spory

Jesteśmy świadkami licznych sporów i konfliktów. W rodzinie,
w społeczeństwie (na przykład w związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego), w parafiach, w zgromadzeniach zakonnych, w polityce, gospodarce,
nauce, itp. Ile wojen toczy się obecnie na świecie? I próbuje się te spory i
konflikty rozwiązywać. Jedni czynią to siła, militarną lub ekonomicznym
przymusem, inni na drodze dyplomatycznej, inni perswazją, lub jeszcze inaczej.

Spory w Kościele

Nikt nie powinien się gorszyć, kiedy słyszy o sporach w
łonie Kościoła. Dlaczego? Ponieważ jest to rzeczywistość bosko-ludzka. I
właśnie dlatego, że także ludzka, a nie tylko boska, konflikty i spory są czymś
normalnym. Tak, normalnym, bo od samego początku występowały we wspólnotach
zakładanych przez Apostołów, tak przez Piotra jak i Pawła. Dowodem są Dzieje
Apostolskie i list św. Pawła.

Ewangeliczne
rozwiązywanie sporów

Jak rozwiązywano te spory? Przez dialog, modlitwę i
poszukiwania prawdy, której źródłem jest tylko Jezus Chrystus. Dwa są filary:
Pismo Święte i odwoływanie się do autorytetu hierarchicznego Kościoła, czyli do
charyzmatu kluczy Piotra w łączności z kolegium Apostołów. A potem już tylko
posłuszeństwo i poddanie się decyzji tak podjętej.

W konflikcie o konieczność obrzezania nawracających się na
wiarę w Pana Jezusa poganach tak się właśnie stało i wyszło to na dobre Kościołowi, było
wprost nieodzowne w dziele ewangelizacji świata.

Panie Jezu, Ty przechodzisz
przez dzieje świata, narodów, i każdego z nas. Ty uczysz nas Prawdy, bo sam
jesteś Prawdą. Ty gwarantujesz, iż przyniesiemy owocne ewangelizacji tylko w
łączności z Tobą, obecnym w Kościele przez hierarchię i charyzmat. Naucz mnie
trwać w Twojej nauce, będąc posłusznym wtedy, gdy usłyszę Twój głos przez
Kościół i w Kościele. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >