2014-05-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-14

HOMILIA

Kocham Cię, jak nie wiem co.

Można czasem usłyszeć
takie szczere, choć niezdarne wyznanie. Co autor ma na myśli, wypowiadając je?
Odpowiedzi mogą być różne, zależne od naszych osobistych doświadczeń.
Dzisiejsza nauka o miłości, zawarta w Ewangelii jest jasna. Jezus kocha nas
miłością, którą jest umiłowany przez Ojca. Możemy trwać w tej miłości, gdy
będziemy zachowywać Jego przykazanie, które zachęca nas, abyśmy się wzajemnie
miłowali. Szczytem tej miłości, jest oddać życie za osobę, którą kocham. To
sprawia, że nie tylko zachowujemy słowa Nauczyciela i cieszymy się ich treścią,
ale wprowadzamy je w czyn. W ten sposób powstaje wspólnota, która uczestniczy w
miłości Ojca i jest zdolna przejść od mentalności sługi- Prawo mi to nakazuje-
do godności przyjaciela, który słysząc słowa Jezusa, w wolności charakterystycznej
dla prawdziwej miłości, może je wypełnić. Tylko przyjaciel Mistrza, który
doświadcza miłości, jest zdolny kochać drugiego człowieka Jego miłością. Od
dzisiaj przyjaciel Jezusa powinien mówić: Kocham Cię, jak Jezus mnie kocha.

Ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >