2014-05-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-13

HOMILIA

Wtorek, IV Tydzień WielkanocnyPotrzeba zaangażowaniaŚwięto poświęcenia świątyni nawiązywało do wydarzenia z czasów powstania Machabeuszów. Kiedy król Antioch Epifanes zabronił składania Bogu ofiar w świątyni, a zamiast tego kazał w niej umieścić wizerunek Zeusa, spotkało się to z buntem części Izraelitów. Zgromadzili się wokół kapłana Matatiasza i jego synów. Zbrojna rewolta doprowadziła do wyparcia wojsk Antiocha, zniszczenia ohydy spustoszenia, jak nazywano posąg Zeusa i odnowienia kultu. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku, 25 dnia miesiąca Kislew obchodzono święto Chanuka. Każdego roku święto to przywoływało w pamięci Izraelitów wydarzenie, które doprowadziło do zrzucenia jarzma niewoli, nic więc dziwnego, że w takim dniu żydzi zwrócili się do Jezusa z zapytaniem o Jego mesjańską godność.W pytaniu tym jednak była pewna niecierpliwość wynikająca z tego, że Jezus zdawał się nie odpowiadać na ich oczekiwania. Oni mieli oczekiwania bardzo dotykalne, chcieli wolności politycznej, a On ciągle mówił o miłości, przebaczeniu i wolności od grzechu. Ta postawa jest bliska także nam. Kiedy przychodzimy do Jezusa, najczęściej oczekujemy rozwiązania swoich problemów i bardzo dotykalnych cierpień i wydaje się, że to nie ma wiele wspólnego z naszymi grzechami. W takich sytuacjach bardzo często okazujemy rozczarowanie, zniechęcenie i zniecierpliwienie pokazując, że nie tego oczekiwaliśmy.W swojej odpowiedzi Jezus wskazuje na potrzebę zaangażowania. Człowiek, który staje w pozycji zdystansowanego obserwatora nie jest w stanie dostrzec prawdziwości Jego Ewangelii. Ci, którzy słuchają Jego słowa i idą za Nim, którzy zdecydowali się zaufać Jezusowi, właśnie oni są w stanie dostrzec i świadczyć wobec innych, że Bóg jest dobry.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >