2014-05-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-11

HOMILIA

Koniec z samotnością!

Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej ukazuje nam drogę nawrócenia, którą
każdy mężczyzna i każdakobietamuszą przejść, aby osiągnąć życie
Boże. Apostoł Piotr ukazuje tę drogę w Dziejach Apostolskich: uznanie grzechów,
chrzest, otrzymanie przebaczenia grzechów i otrzymanie daru Ducha Świętego.
Podczas tych czterech etapów drogi nawrócenia człowieka nigdy nie jest sam!
Dzisiaj Kościół ogłasza z mocą za psalmistąPan jest moim pasterzem! A
to znaczy, że jest Ktoś, który idzie na przodzie stada, który kroczy przede
mną; to znaczy On prowadzi wierzących na zielone pastwiska i prowadzi nad wody,
gdzie możemy odpocząć. Uwierz dzisiaj, że nie jesteś sam! Nie lękaj się
wędrowania za Jezusem ponieważ On sam Cię prowadzi!

Koniec ze smutkiem i lękiem!

Drugie czytanie, pochodzące z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła
jest zaproszeniem do nieustannej radości; chrześcijanie są powołani aby
kształtować swoje życie według życia Chrystusa, który całkowicie zaufał
sprawiedliwości Ojca. Krocząc za wezwaniem Bożym, my chrześcijanie ukazujemy
sprawiedliwość Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i jesteśmy w ten sposób
zbawiani. Mistrz zbawiając ludzkość czyni z nas jedną rodzinę. Uwierz dzisiaj,
że On chce Cię uzdolnić do tego by nie złorzeczyć gdy inni ci złorzeczą, nie
grozić gdy inni pod Twoim adresem wysuwają nieustannie groźby i że wzywa Cię,
abyś przestał być uczestnikiem grzechu a żył dla sprawiedliwości, Jego
sprawiedliwości, sprawiedliwości Krzyża! Raduj się dzisiaj ponieważ nie musimy
błądzić, wiemy jaka jest droga i że On jest Pasterzem i Stróżemdusz
naszych, naszego życia!

Otwarta brama do szczęścia!

Żyjemy w świecie, który coraz bardziej zamyka drzwi wobec innych
(wobec ubogich, wobec emigrantów, wobec chorych, wobec starszych, wobec
poczętych dzieci), także sam człowiek zamyka się w sobie, umierając i cierpiąc
w stworzonym osobiście więzieniu samotności. Dlatego Ewangelia dzisiaj zaprasza
do zauważenia tej jedynej otwartej bramy, przez która KAŻDY może wejść i
odnaleźć zielone pastwisko i zaufanie do samego siebie i do innych. To
wejście do środka wskazuje, poprzez obraz bramy owiec,niezwykłą
żywotność jaką każdy z nas może odnaleźć. Wskazuje także, iż człowiek może
rozpoznać co jest dobre a co złe dla niego i dla innych. Jezus Chrystus czyni
ze świata wspolnotę otwartą, która ma przyjąć Prawdę, przypominając że misja
chrześcijanina jest zawsze darem. Brama jest otwarta dla wszystkich! Brama,
którą jest Jezus ginie jakby, ponieważ w chwili gdy ktoś przechodzi przez nią
jest najważniejszy: już nie brama jest ważna, ale ten, kto poprzez nią wchodzi
i wychodzi

Ciało Chrystusa bramą do wieczności

Jezus mówi, że aby wejść do owczarni Boga, która jest miejscem
wolności, prawdziwego życia konieczne jest przejście przez bramę. Ta brama była
zamknięta z powodu jednego nie, które człowiek powiedział Bogu. Ponadto ta
brama była wąska, trudna do otworzenia dla kogoś kto chciałby na siłę ją
otworzyć. Była to jednak zawsze brama życia. Jezus otworzył ją poprzez swoją
śmierć na krzyżu. W tej Ewangelii Jezus idzie jeszcze głębiej i mówi, że to On
jest bramą, to znaczy On jest sensem istnienia człowieka. Jezus Chrystus, Jego
dzieło zbawienia nadają sens naszemu istnieniu! Przebity bok Chrystusa jest
konkretnym znakiem miłości Boga do ludzkości. Otwartą bramą jest Jego ciało,
krwawiące i umierające, ciało Niewinne, które przyjmuje na siebie wszystkie
troski i niepokoje człowieka. Świętując dzisiaj pamiątkę Jego męki, śmierci i
zmartwychwstania wypowiedzmyAmeni wejdźmy na wieczne pastwiska
życia wiecznego. Ale nawet w wypowiedzeniu tegoAmennie jesteśmy
sami ponieważ Chrystus przyszedł mieszkać w naszych sercach poprzez chrzest i
to On mówi tak w imieniu Boga i jednocześnie niew naszym imieniu
wobec zła i śmierci.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >