2014-05-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-08

HOMILIA

Dobry Pasterz…

Dawniej kiedy pasterz pilnował
swoich owiec zbierał je na noc do zagrody. Sam zaś kładł się u wejścia do
zagrody, aby w razie niebezpieczeństwa jako pierwszy stanąć w ich obronie. Jeśli
trzeba było płacił swoim życiem za bezpieczeństwo swego stada. Tak czynił dobry
pasterz, któremu zależało na owcach. Byli również najemnicy, którzy pracowali
tylko dla zapłaty, a nie z miłości do stada. Oni nie umieli dać swego życia dla
innych, woleli ratować swoja własną skórę.

Jezus mówi dziś, że jest Dobrym Pasterzem.
On sam potwierdził to swoim życiem. Jako Dobry Pasterz dał życie swoje za owce,
za nas wszystkich, dał życie z miłości do nas. Obronił nas przed śmiercią
wieczną i śmiercią ducha, którą nieustannie zagraża nam wilk-szatan. Więcej
jeszcze, Jezus jest zawsze gotowy dawać swoje życie, gdy nasze życie jest zagrożone.
Czyni to w każdej Eucharystii z miłości do nas. Czy umiem dostrzec Jego ofiarę?
Czy jestem gotowy szukać innych owiec: tych zagubionych i tych, które Go
jeszcze nie znają? Czy potrafię słuchać Jego głosu, by samemu się nie zagubić,
lecz stać się światłem dla zagubionych?

Św. Stanisław był dobrym pasterzem.
Nie lękał się upomnieć króla Bolesława Śmiałego z powodu jego okrucieństwa względem
swoich rycerzy. A gdy to nie pomogło wykluczył go ze społeczności Kościoła, ze
stada, aby nie siał zguby wśród swoich, lecz aby się opamiętał i jako król stał
się również dobrym pasterzem dla swoich poddanych. Biskup Stanisław dał jak
Jezus swoje życie za owce, których bronił. Zbrodnicza ręka króla, który stał się
najemnikiem, dosięgła go w Krakowie na Skałce, w czasie sprawowania Mszy świętej.
Św. Stanisław połączył ofiarę Jezusa z ofiarą swego życia. Jego ofiara nie stała
się daremną. Przyniosła rzeczywisty ratunek dla rycerzy króla Bolesława i później
jedność polskiego królestwa. Czy Msza św.
jest dla nas Ofiarą Chrystusa? Czy jesteśmy tego świadomi, że On daje życie za
nas, za mnie dzisiaj? Czy Msza św. uczy mnie tej miłości ofiarnej, którą mam żyć
na wzór Dobrego Pasterza? Czy Msza św. daje mi odwagę upominania innych, by ich
pozyskać dla Pana? Kim jestem dziś: dobrym pasterzem czy najemnikiem.

Św. Stanisławie, wstaw się za nami u
Dobrego Pasterza i pomóż nam dawać życie za braci, jak ty to uczyniłeś mocą
Ofiary Chrystusowej.

ks.
Piotr Żaba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >