2014-05-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-05-06

HOMILIA

Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Takich słów nikt
przed Nim ani po Nim nie mógł wypowiedzieć. Wielu ludzi może twierdzić, że zna
drogę do zbawienia, ale nikt nie może powiedzieć: Ja jestem drogą. Niektórzy
mogą być przekonani, co do tego, że odkryli prawdę, ale nikt z nich nie może o
sobie powiedzieć: Ja jestem prawdą. Tym zaś, co reklamują recepty na udane i
szczęśliwe życie, Jezus mówi: Ja jestem życiem.

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie

Wierzymy, że
jeżeli Pan Bóg wysyła kogoś ze specjalną misją, takiej osobie udziela
specjalnych darów i dowodów uwierzytelniających, że ta osoba jest od Boga. O
tym właśnie mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii: Wierzcie Mi, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na
same dzieła! (J 14, 11). Jakie to dzieła?- Są to dzieła Boże, których żaden człowiek nie może dokonać. Dlatego Jezus
mówi, że to Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł (J
14, 10).

Zmartwychwstanie

Jezus był
zapowiadany przez proroków. On jeden był zapowiadany i oczekiwany. Czynił cuda.
Największym Jego cudem jest Zmartwychwstanie.To że zmartwychwstał, nie
może ulegać wątpliwości, gdyż zmartwychwstałego Jezusa widziało wielu ludzi,
jak czytamy dzisiaj w liście św. Pawła do Koryntian: Przekazałem wam na
początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, że
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a
potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie
(1 Kor 15, 3-6). Cóż więcej Jezus mógł uczynić, abyśmy mogli uwierzyć w
Niego?ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >