2014-04-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-28

HOMILIA

Nie znać, ale być!

Orientuj się!

Tyle trudu sobie zadajemy, aby
dobrze się orientować w różnego typu sytuacjach. To obycie zakłada znajomość
ludzi, polityki, prądów myślowych, czy nawet trendów mody. Większość
dzisiejszych zawodów związuje konkretnego człowieka z wysoko zawężonymi
kwalifikacjami, wyselekcjonowaną specjalnością, aby wysoka znajomość
specjalistyczna danej dziedziny lub branży gwarantowała sprawność całego
systemu. Również chrześcijaństwo w wielu przypadkach upodabnia się do tego
sposobu postrzegania sprawy: orientuj się, naucz się, zrozum, poznaj, pokonaj,
ćwicz, trenuj, itp. Tymi hasłami napędza swoją duszę człowiek, który przez
Chrzest został włączony w doświadczenie zupełnie inne. Św. Paweł mówi o tym
krótko: z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z
Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej []
konieczne. Takie myśli przenikają nasze serca, ale wezwani nie jesteśmy do
stania w niepewności, bezruchu, oczekując na pchnięcie tzw. losu w jakimś
kierunku. Decyzję trzeba podjąć

Ziarno w ziemi

Pan posługuje się obrazem ziarna,
które dopiero po wrzuceniu w ziemię wydaje owoc. Dopiero wtedy, kiedy samo
zacznie obumierać rozpoczyna się w nim nowe życie, przedłużenie gatunku,
owocowanie. Kto chciałby Mi służyć, niech będzie tam, gdzie Ja jestem. To tak
w skrócie. Można się spytać, gdzie jest Pan? Jezus zawsze jest tam, gdzie każe
mu być Wola Ojca. To nie geografia, to nie miejsce w chronologii, w historii.
To jest powiedzenie w sercu: Oto jestem, poślij mnie! Gdy św. Jan Chrzciciel
polewał wodą głowy tych, którzy wstępowali do Jordanu i wyznawali swoje
grzechy, to przez ten gest udzielał im znaku przygotowawczego do otrzymania
prawdziwego daru: Ducha Świętego. Tamci ludzie, których ochrzcił Jan, wśród nich także Jezus, oczekiwali na
Tego Ducha, który został wylany na Pana w Jordanie (po chrzcie Jezus pełni
Ducha udał się na pustynię), natomiast wylanie Ducha na pozostałych, na Kościół,
nastąpiło dopiero po dopełnieniu Męki i objawieniu się Zmartwychwstałego.
Czekajcie na obietnicę Ojca tutaj, w Jerozolimie i nie dajcie się złapać w
pułapkę tego świata, który chce ciebie dobrze orientować w sytuacji, aby
lepiej przyjął tę obietnicę, którą wypełni Ojciec. Nie wasza to rzecz ZNAĆ
czasy i chwile.

Nie znać, ale być

O, jak to dobrze, że Jezus nie
wymaga od chrześcijan bezwzględnej znajomości czasów i chwil. Niewielu bowiem
pośród nas uczonych i inteligentnych i ułożonych tak, że ich CV są
nieposzlakowanej treści. On chce tylko jednego: BĄDŹCIE tam, gdzie wam każę.
Gdzie spytasz grzecznie? – Tam gdzie teraz jesteś, tylko z gotowością bycia
posłanym tam, gdzie Duch zechce. Już On wie, po co, i jak, i kiedy i przede
wszystkim gdzie. Odpowiedz tylko na wezwanie: – Obecny! On cię zna, wie z kim
zaczyna wypełnienie tej obietnicy. Nic go w tobie nie zaskoczy.

Takich to wyznawców szuka Ojciec

P.S. Jednym z takich ludzi jest
święty biskup Wojciech patron dzisiejszego dnia. Był posłany przez króla
polskiego, stawił się tam, gdzie miał być, był obecny w tym oznaczonym
czasie, i w tej chwili oddał życie.
Jak ziarno pszeniczne obumarł

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >