2014-04-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-26

HOMILIA

Pytanie,
które rodzi się w naszych głowach: gdzie ja mógłbym
ewentualnie tego Zmartwychwstałego Jezusa zobaczyć? – ma swoją
odpowiedź.
Historycznie
rzecz ujmując, Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się Marii
Magdalenie, innym kobietom, swoim uczniom, później ukaże sie
Szawłowi. Pismo św. mówi nam o ukazywaniu się Jezusa swoim
uczniom przez pewien czas. Do czasu wniebowstąpienia Pan Jezus
przyuczał uczniów do nowego rodzaju Jego obecności wśród
nich.

Natomiast
Szawłowi powie, że Go prześladuje a Szaweł tępił
chrześcijan.
Do
uczniów powiedział: Idźcie i głoście…, będziecie Moimi
świadkami…

Zmartwychwstały
Jezus żyje w swoim Kościele, żyje w sercach uczniów –
my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy.Jezusa
Zmartwychwstałego można spotkać w Jego Kościele. To co Jezus
wyrzuca dwunastu dotyczy także nas: wyrzucał im brak wiary i
upór, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go
zmartwychwstałego. Pan Jezus w czasach Kościoła – by dotrzeć do
serc ludzi – posługuje się świadectwem drugiego człowieka.
Ten
brak wiary i upór to korzenie grzechów, które rodzą się w
nas przeciw prawdzie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przeciw
mocy Nowego Życia jakim pragnie nas obdarować Pan Jezus.

SPOTYKAMY
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA NA DRODZE WIARY. POMOCĄ DO UWIERZENIA W
NIEGO JEST TAKŻE ŚWIADECTWO TYCH, KTÓRYCH ON SPOTKAŁ, KTÓRZY
DOŚWIADCZYLI JEGO MOCY.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >