2014-04-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-26

HOMILIA

Pytanie,
które rodzi się w naszych głowach: gdzie ja mógłbym
ewentualnie tego Zmartwychwstałego Jezusa zobaczyć? – ma swoją
odpowiedź.
Historycznie
rzecz ujmując, Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się Marii
Magdalenie, innym kobietom, swoim uczniom, później ukaże sie
Szawłowi. Pismo św. mówi nam o ukazywaniu się Jezusa swoim
uczniom przez pewien czas. Do czasu wniebowstąpienia Pan Jezus
przyuczał uczniów do nowego rodzaju Jego obecności wśród
nich.

Natomiast
Szawłowi powie, że Go prześladuje a Szaweł tępił
chrześcijan.
Do
uczniów powiedział: Idźcie i głoście…, będziecie Moimi
świadkami…

Zmartwychwstały
Jezus żyje w swoim Kościele, żyje w sercach uczniów –
my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy.Jezusa
Zmartwychwstałego można spotkać w Jego Kościele. To co Jezus
wyrzuca dwunastu dotyczy także nas: wyrzucał im brak wiary i
upór, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go
zmartwychwstałego. Pan Jezus w czasach Kościoła – by dotrzeć do
serc ludzi – posługuje się świadectwem drugiego człowieka.
Ten
brak wiary i upór to korzenie grzechów, które rodzą się w
nas przeciw prawdzie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przeciw
mocy Nowego Życia jakim pragnie nas obdarować Pan Jezus.

SPOTYKAMY
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA NA DRODZE WIARY. POMOCĄ DO UWIERZENIA W
NIEGO JEST TAKŻE ŚWIADECTWO TYCH, KTÓRYCH ON SPOTKAŁ, KTÓRZY
DOŚWIADCZYLI JEGO MOCY.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >