2014-04-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-25

HOMILIA

Ekspansja Kościoła

Ukazany w
Dziejach Apostolskich Kościół pierwotny rozwijał się bardzo intensywnie,
pociągając wciąż nowych wyznawców. Siłą tego Kościoła była żywa wiara, oparta
na świadectwie tych, którzy spotkali Zmartwychwstałego PANA. Siecią zaś dla
nowych wyznawców Chrystusa było świadectwo życia Apostołów oraz głoszony przez
nich z mocą KERYGMAT, któremu
towarzyszyły cudowne znaki, jakie czynili wobec chorych, potrzebujących uzdrowienia.
Wszelkie te znaki Apostołowie czynili władzą, którą otrzymali od Chrystusa. W
usłyszanym dzisiaj fragmencie z Dziejów Apostolskich uczniowie Jezusa Jan i
Piotr po cudownym uzdrowieniu chromego usłyszeli zarzuty od arcykapłanów i
starszych ludu: Czyją mocą albo w czyim
imieniu uczyniliście to? Odpowiedzieli zebranym przekazując Kerygmat: Przełożeni
ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa,
dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam
wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego
ten człowiek stanął przed wami zdrowy. Przekaz z Dziejów Apostolskich świadczy o niezwykłym działaniu
Ducha Świętego. Uwierzyło wiele tysięcy ludzi, którzy słyszeli naukę Apostoła Piotra.

Siłą Kościoła jest ukryta moc Chrystusa.

Połów ryb,
jakiego dokonali Apostołowie na polecenie Chrystusa Zmartwychwstałego, był tak
obfity, że od razu rozpoznali w Nim swojego Mistrza. Kiedyś Piotr usłyszał już
to polecenie: zarzućcie sieć. Było
to na początku przygody z Jezusem, gdy po całonocnej bezowocnej pracy usłyszał
słowa: Zarzućcie sieci na połów. Wtedy zdumiony obfitością złowionych ryb, po
raz pierwszy usłyszał Piotr zaproszenie: Pójdź
za Mnąodtąd ludzi będziesz łowił (Łk
5,10). Tłumaczył się wówczas Św.
Piotr: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny(Łk 5,8) . Nie przeszkodziło to Jezusowi
uczynić z niego Skałę, Pasterza i łowcę dusz dla Królestwa Bożego. W
dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich Piotr złowił kilka tysięcy ludzi po wypowiedzeniu KERYGMATU. Ten sam
słaby Piotr, który przestraszył się służącej przy ognisku na dziedzińcu Piłata,
po umocnieniu łaską z Nieba Duchem Świętym, daje świadectwo: Trzeba Boga bardziej słuchać, niż ludzi (Dz5,29), a więc niż własnych
lęków, obaw o życie, karierę. Trzeba być człowiekiem sumienia. Tak jest ciągle w Kościele Chrystusowym.
Słowa Św. Pawła: Moc w słabości się
doskonali(2 Kor 12,9), realizują się w życiu każdego, kto nie odrzuca
krzyża, lecz z ufnością spogląda, na Tego, kto na krzyżu zwyciężył śmierć i
przez zmartwychwstanie, rzucił światło na życie i dał moc do zwyciężania
wszelkich słabości duszy i ciała. Ukazał też DROGĘ ZBAWIENIA, którą jest On
sam: Nie ma w żadnym innym zbawienia,
gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy
być zbawieni (Dz 4,12).

Ks. Kazimierz W.
MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >