2014-04-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-24

HOMILIA

Pokój wam! To Ja jestem!

Czasem wystarczy słowo człowieka, by uwierzyć i pozbyć się wątpliwości w
wierze. Czasem trzeba jednak, aby Chrystus sam stanął pośród nas i pozdrowił
nas swoim słowem pełnym pokoju. Jezus daja nam obydwa świadectwa swego zmartwychwstania.
On posyła do nas ludzi, którzy Go w wierze doświadczyli, razem z Nim
zmartwchwstali jak jeden Piotr, który po około trzydziestu latach zniewolenia
pornografią otrzymał łaskę prawdziwej wolności. Jakże trzeba nam za nich dziękować!
Zmartwychwstały staje pośród nas w każdej Eucharystii i mówi do nas: Pokój
wam! Słowa te słyszymy w dosłowynm brzmieniu, kiedy Eucharystii
przewodniczy biskup, a w czasie wielkanocnym przed przyjęciem Komunii św. w
czasie modlitwy o pokój. Czy mamy wtedy świadomość, że Zmartwychwstały jest
naprawdę pośród nas? Czy potrafimy zadziwić się i rozradować? Czy też ciągle
jeszcze wątpimy, albo już tak się do tego pozdrowienia przyzwyczailiśmy, że nie
robi ono już na nas żadnego wrażenia… Niech każde: Pan z wami. I z duchem twoim. budzi nas ze snu codzienności i
otwiera nas na Chrystusa obecnego wśród nas.

Spróbujmy dzisiejszą Eucharstię przeżyć inaczej… Dostrzeżmy Zmartwychwstałego
w Słowie, które do nas skieruje. Niech On sam tchnie na nas swego Ducha,
oświeci nas, byśmy rozumieli Pisma. Dotknijmy Go wiarą i miłością w Kommunii
św. Ucieszymy się Jego rzeczywistą Obecnością pośród nas i w nas. Poczujmy
dotyk Jego Miłości, która jest mocniejsza niż śmierć. Wtedy staniemy się
świadkami spotkania z Panem. Wtedy, dopiero wtedy, powiemy każdemu spotkanemu
po Eucharystii człowiekowi: Wiesz Kogo dziś spotkałem, z Kim siedziałem przy
stole? Ze zmartwychwstałym Jezusem! Czy nie tak prosto i przekonywująco powinno
wyglądać nasze świadczenie o Zmartwychwstałym…

ks. Piotr Żaba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >