2014-04-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-18

HOMILIA

WIELKI PIĄTEK

Stając dzisiaj w Wielki
Piątek przeżywamy z całym Kościołem dzień ogołocenia. Jezus Chrystus ogołocił
się ze wszystkiego, wszystko zostało Mu zabrane. A wszystko to zostało
uczynione przez Niego dla nas. Dlatego też dzisiaj każdy z nas jest zaproszony
do przeżycia tego dnia w sposób szczególny.

Jesteśmy
dziś z naszym Panem w Jego uniżeniu. We wszystkich świątyniach zostały zdjęte
wszelkie ozdoby, nie sprawuje się Eucharystii. W centrum dnia dzisiejszego stoi
krzyż – symbol ogołocenia najstraszliwsza kara, jaką wymyśliła starożytność.
Krzyż nie jest gloryfikacją cierpienia, to pokazanie miłości, która w ten
sposób się wyraziła. Czy mogło być inaczej, albo czy może być inaczej, bo
przecież krzyż jest stałą rzeczywistością w życiu ludzi, w naszym życiu?
Najwidoczniej nie, bo Bóg jest Miłością i gdyby się dało inaczej, nie sięgałby
po takie środki.

Krzyż jest też obrazem miłości, która nie cofa się przed niczym, nawet przed
największymi ofiarami, która kocha także nieprzyjaciół. Jezusowe słowa Ojcze
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, brzmią przez całe wieki i są wyrazem tej
miłości, która nie tylko przebacza, ale modli się i usprawiedliwia zabójców.

Krzyż jest obrazem starcia sił ciemności z Miłością Boga. To straszliwa
walka, w której każdy z nas uczestniczy. To walka na śmierć i życie i kto ją
lekceważy, już przegrał.

Krzyż jest wreszcie wyrazem logiki Bożej w zbawianiu świata i każdego z nas.
Każdy z nas ma swój własny krzyż, który jest w naszym życiu czymś trudnym,
niełatwym, a zarazem stojącym w samym centrum naszej życiowej drogi. Zły używa
go w naszym życiu, by nam pokazywać, że Bóg je źle urządził, że nie jest
Miłością. Ale i nasze krzyże są wyrazem miłości i mądrości Bożej. Przyjmijmy to
z wiarą patrząc na krzyż Jezusa. Nasza dzisiejsza adoracja krzyża Jezusowego
będzie mieć w sobie coś z fałszu, jeśli nie akceptujemy naszego własnego
krzyża. Adorując krzyż prośmy Pana, abyśmy pokochali tę Jego logikę zbawiania
świata i nas samych i abyśmy w niej zgodnie z naszym powołaniem uczestniczyli.

ks. Grzegorz Ozga MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >